Περί πτυχιακής εξεταστικής περιόδου, η δημοφιλής άποψη.

Ξαφνικά είδαμε στο net αυτό το άρθρο http://m.athensvoice.gr/index.php?r=site%2Fpage&view=article&id=117563&cat=politics να επιτίθεται στην επαναληπτική εξεταστική. Πιάσαμε να μιλάμε αρκετά και αποφασίσαμε πως δεν πολυσυμφωνούσαμε στο σημείο να φωνάζουμε απρεπώς γύρω γύρω "ασυναρτησίες". Εντάξει εγώ περισσότερο, γιατί η Άρια στάθηκε στο ύψος της και είπε να αντιλέξουμε σοβαρά.

Και παρόλο που η επαναληπτική εξεταστική και για το 2016 ευνοεί πλείονες φοιτητές πανελληνίως, εφόσον κατ’ αυτόν τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να εξετασθούν σε όλα τα οφειλόμενα για τη λήψη πτυχίου μαθήματα και κατά συνέπεια να αποφοιτήσουν «μια ώρα αρχύτερα», η εν λόγω ρύθμιση που θεσμοθετήθηκε με την σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30/12/2015, φαίνεται να συναντά τον αντίλογο της.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει  ότι «υποβαθμίζεται δυστυχώς η όλη πανεπιστημιακή λειτουργία», ενώ χαρακτηρίστηκε και ως «λαϊκίστικο βήμα υποβάθμισης των πανεπιστημίων», ( να επισημανθεί πως το ουσιαστικό «υποβάθμιση» αναφέρθηκε ουκ ολίγες φορές).

Σαν απάντηση προς ανάλογες αντιδράσεις, ανεύρισκονται σημαντικά και αδιάτρητα επιχειρήματα, τέτοια που αποδεικνύουν την πρακτική σημασία και σπουδαιότητα της προαναφερθείσας διάταξης.

Κατ’ αρχάς, η χρήση της λέξης «υποβάθμιση» είναι ασαφής και αόριστη όταν αυτή δε βρίσκει έρεισμα σε πρακτικό επίπεδο. Επίσης τι νόημα έχει το " η εκπαιδευτική διαδικασία" ; Τι είναι η εκπαιδευτική διαδικασία; Απότι μας λέει το άρθρο σίγουρα δεν είναι η εξεταστική, γιατί τη διαχωρίζει. Είναι τα μαθήματα που γίνονται καθημερινά στο πανεπιστήμιο ; Είναι τα θέματα που μπαίνουν; Είναι όλα αυτά; Επιπλέον πως στοιχειοθετείται η σύνδεση μεταξύ της "θυσίας" της εκπαιδευτικής διαδικασίας (ότι και εάν είναι αυτό) και της εξεταστικής;   Αν πράγματι τίθεται ζήτημα «υποβάθμισης» του πανεπιστημίου, σκόπιμη κρίνεται η απαρίθμηση συγκεκριμένων παραδειγμάτων και περιπτώσεων που να υποστηρίζουν ότι αυτή όντως υφίσταται.

Έτσι γενικώς και αορίστως δεν μπορεί να γίνεται λόγος για «υποβάθμιση», κι αν ακόμη γίνει δεν πείθει κανέναν. 

Επίσης, η εισαγωγή μιας επαναληπτικής εξεταστικής δε λαμβάνει χώρα απαραιτήτως για να διαιωνιστεί η ύπαρξη και υπόσταση του «αιώνιου φοιτητή». Βασικός σκοπός και θεμελιώδης πυρήνας της είναι η αρωγή προς τους φοιτητές, η παροχή μιας πρόσθετης βοήθειας ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το στάδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προς όφελός του λειτουργεί και όχι προκειμένου να τους χαρίσει απλόχερα την αφορμή να αμελήσουν τις σπουδές τους άνευ κυρώσεων. Το οποιοδήποτε "ταβάνι" εξαμήνων παραμένει, η δυνατότητα να δώσεις παραπάνω μαθήματα σε μια επιπλέον εξεταστική πως επιβοηθά την ύπαρξη των αιωνίων; Όχι χαριστικά δεν θα πρέπει να μπορούν να δίνουν 1-2 μαθήματα οι φοιτητές στην ενδιάμεση εξεταστική, αλλά είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα οι φοιτητές να μπορούν αν δίνουν όσα μαθήματα θέλουν και δηλώσουν στην εκάστοτε εξεταστική ( ίσως να βάλουμε αριθμητικό όριο μαθημάτων συμβολικά πχ 30 για να υπάρχει σχετική προετοιμασία εκ του πανεπιστημίου). Γιατί αντιστρόφως να μην έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές να τελειώσουν νωρίτερα (στα πλαίσια του εφικτού πχ τα εργαστήρια ή υποχρεωτικές παρακολουθήσεις θα ακολουθήσουν το δρόμο τους);

Με τον όρο «αιώνιος φοιτητής» δεν αναφερόμαστε υποχρεωτικά σε άτομα ασυνεπή που απλώς δεν επέδειξαν την απαιτούμενη σύνεση και επιμέλεια ώστε να αποφοιτήσουν έγκαιρα από το χώρο του πανεπιστημίου. Δεν πρόκειται δηλαδή αναγκαστικά για ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν να καταπιαστούν με μια άλλη δραστηριότητα ή ασχολία σε βάρος της εκπαίδευσής τους. Αιώνιος φοιτητής μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος εκ των συνθηκών αδυνατεί να ολοκληρώσει την πανεπιστημιακή φοίτηση εντός του προβλεπόμενου υποχρεωτικού χρόνου γιατί αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ακόμα συνηθέστερη και συχνά συναντόμενη είναι η περίπτωση που κάποιος εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του, όχι για να ικανοποιήσει τις δικές του ματαιόδοξες απαιτήσεις, αλλά πολύ απλά για να ζήσει, για να καταφέρει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη εκτός της γενέτειράς του.

Εν ολίγοις, η παραπάνω πρόβλεψη της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δεν προωθεί ούτε τροφοδοτεί την αδιαφορία εκ μέρους των σπουδαστών. Αντιθέτως επενεργεί προς αποφυγή αποκλεισμού τους από το αγαθό της εκπαίδευσης, το οποίο εκτός από αγαθό συνιστά και συνταγματικά κατοχυρωμένο και νομικά προστατευόμενο δικαίωμα κάθε πολίτη του αναπτυγμένου δυτικού κόσμου. Πως γίνεται να στερήσουμε από κάποιον την ευκαιρία προς μόρφωση και άρτια επαγγελματική κατάρτιση; Αν αυτό δεν είναι κατάφωρη καταπάτηση της ελευθερίας και των δικαιωμάτων του, τότε τι άλλο θα μπορούσε να είναι;

Ας αντιτιστρέψουμε όμως την κατάσταση, δηλαδή ας μην αναλογιστούμε τις συνέπειες μιας επαναληπτικής εξεταστικής αλλά αντ’ αυτού, ας αναρωτηθούμε τι συνεπάγεται το ενδεχόμενο ανυπαρξίας αυτής... τι θα συνέβαινε σε αυτήν την περίπτωση;;; Εύλογα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε τροχοπέδη και σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ενός φοιτητή. Εξάλλου κανείς δεν ισχυρίστηκε ποτέ μέχρι σήμερα ότι επιτυχημένος και αποτελεσματικός είναι μόνο ο επαγγελματίας που αποφοιτά από το πανεπιστήμιο εντός του υποχρεωτικού διαστήματος. Σαφέστατα αυτός είναι ο σκοπός (ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι) για κάθε σπουδαστή. Αυτό είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα και όσοι το πετυχαίνουν είναι άξιοι επαίνου (όχι δεν ειρωνέυομαι). Αν όμως κάτι τέτοιο δεν συμβεί εν τέλει; Τι σημαίνει αυτό; Πως όλοι οι υπόλοιποι δεν δικαιούνται να περατώσουν τις σπουδές τους, έστω και ετεροχρονισμένα;

Κανένας σώφρων και νοήμων άνθρωπος δε δέχεται μέτρα που ίσως φαλκιδεύουν το θεσμό του πανεπιστημίου. Τι γίνεται όμως όταν κάποιος εχθρεύεται εκείνα τα μέτρα που προάγουν την ελευθερία και τη μόρφωση;

Ωστόσο, καλό θα ήταν να μη μπλέκουμε τους «θεσμούς» εδώ πέρα, λέξη, η παρουσία της οποίας ολοένα και διευρύνεται στο σύγχονο λεξιλόγιο. Ο όρος είναι βαρύνουσας σημασίας και η χρήση του στις μέρες μας γίνεται ως επί το πλείστον για προπαγανδιστικούς λόγους και ικανοποίηση συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων. Ας αφήσουμε τους θεσμούς στην άκρη και ας ειπωθεί το εξής πολύ απλό: δεν ήταν βέβαιο αν η φετινή εξεταστική του Ιανουαρίου θα είναι επαναληπτική κι άρχισαν ευθύς τα παράπονα, με τα social media να «φλέγονται» από αιχμηρά comments και ακραίες τοποθετήσεις περί υπονόμευσης της δυνατότητας λήψης πτυχίου. Η εξεταστική εν τέλει κρίθηκε επαναληπτική, πάλι παράπονα ακούγονται.

Με τίποτα δεν είστε ευχαριστημένοι κάποιοι.

Αντί να λέτε ευχαριστώ που υπάρχει μια επιείκεια και ελαστικότητα στην απόκτηση του πολυπόθητου πτυχίου, πάλι εκφράζετε τη δυσαρέσκεια και τον βαθύ σκεπικισμό σας ορισμένοι. Με την ακατάπαυστη γκρίνια και τη διαρκή άσκηση κριτικής κανείς δε πήγε μπροστά. Ούτε βέβαια και με την επίκληση ανυπόστατων και ανεδαφικών επιχειρημάτων. Με την αξιοποίηση της κάθε ευκαιρίας που παρουσιάζεται αντιθέτως, κατόρθωσαν κάποιοι να προοδεύσουν και να προχωρήσουν. Αρπάξτε λοιπόν την ευκαιρία που σας δίνεται και κάντε ό,τι καλύτερο μπορεί ο καθένας για τον εαυτό του.

Καλή επιτυχία σε όλους στην επερχόμενη εξεταστική !!!!

Υ.Γ. Κυριολεκτικά τέτοιες απόψεις (κατά τη γνώμη μας) μπορούν να προβάλλονται μόνο από άτομα που έχουν ελάχιστη σχέση με το πανεπιστήμιο ως θεσμό, τις καθημερινές υποχρεώσεις του φοιτητή, την αγωνία να βγει στην αγορά εργασίας, να μην επιβαρύνει τους γονείς του, την δυσκολία των μαθημάτων του, όποτε είτε κάποιος πολύ νέος που δεν έχει βιώσει την εξεταστική ή κάποιος αρκετά μεγαλύτερος που με αόριστες επαναλαμβανόμενες προτάσεις δεν αντιλαμβάνεται το πραγματικό πρόβλημα. 

Άρια Ζαφείρη ( με λίγο Σπύρο Σκιαδόπουλο).

 

Aria Zfr

I'm the creator of my own bliss.

Leave a reply