Πίνακας Επιτυχόντων του Πανελληνίου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β' εξεταστικής περιόδου 2015 (Δικηγόροι Θεσσαλονίκης)

Οι υποψήφιοι που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες κρίθηκαν ως μη επιτυχόντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 3 του ν. 4194/2013 και μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση των γραπτών τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Περαιτέρω διευκρινίσεις εδώ -> Χρύσα Δρυδάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Α14 , Τηλ. 210-7767230, –234, -236

Το αρχείο των επιτυχόντων εδώ-> Επιτυχόντες_Θεσσαλονίκης