Ποινική Επιτροπή CCBE, Βιέννη, 25-2-2017

 

Ποινική Επιτροπή 25-2-2017
 
Παρεστησαν Δ. Αναστασόπουλος,  Δ.Βερβεσσός, Π.Αλεξανδρής
Στα πλαίσια της Ποινικής Επιτροπής συζητήθηκε η επικαιροποίηση των θέσεων της Επιτροπής σε σχέση με το θεσμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα (EPPO). Εθίγησαν  ειδικότερα ζητήματα, όπως η δικαιοδοσία του EPPO, η πιθανότητα δικονομικών συγχύσεων με τους Εισαγγελείς των κρατών μελών, ως και η τήρηση όλων των δικονομικών εγγυήσεων στα πλαίσια των ερευνών, που μπορεί να διενεργήσει.
Ως δεύτερο θέμα ετέθη το ζήτημα των συνεπειών του Brexit στο χώρο του Ποινικού Δικαίου. Έγινε ενημέρωση για τις επιπτώσεις αυτού ιδιαίτερα στις παραμέτρους εφαρμογής πλέον από το Ηνωμένο Βασίλειο της διευρωπαϊκής νομοθεσίας ειδικά σε θέματα έκδοσης η και του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
Επίσης, ετέθη το ζήτημα της πέμπτης οδηγίας για την αποτροπή ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ετέθησαν επί τάπητος οι αντιρρήσεις για την υπερβολική διεύρυνση του αξιόπιστου των πράξεων, επί των οποίων θα στηρίζεται η προέλευση μη νομιμοποιημένου χρήματος.
Εν συνεχεία, εξουσιοδοτήθηκε επιτροπή από τον υπογράφοντα και τον Ισπανό συνάδελφο για σύνταξη σχετικού υπομνήματος επί της 5ης οδηγίας (ειδικά τα θέματα του τεκμηρίου αθωότητος και των υποκειμένων κυρίως φορολογικών αδικημάτων).
Ετέθη, επίσης, και το ζήτημα να εξαιρεθεί της εφαρμογής της οδηγίας η αμοιβή, που λαμβάνει ο Δικηγόρος στα πλαίσια της εντολής του από πελάτη, που κατηγορείται για αυτά τα αδικήματα.
Στα πλαίσια της Ποινικής Επιτροπής διενεργήθηκε την 24-2-2017 συνάντηση στα γραφεία της FRA   (Ευρωπαϊκής Εταιρίας για βασικά ανθρώπινα δικαιώματα) , η οποία αποτελεί επίσημο συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου ετέθησαν όλα τα θέματα συνεργασίας ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικηγόρων και την Ποινική του Επιτροπή και την εταιρία αυτή. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν τα θέματα τήρησης των ευρωπαϊκών οδηγιών για την πρόσβαση σε δικηγόρο , για το δικαίωμα στη διερμηνεία και τη μετάφραση των ουσιωδών εγγράφων της δίκης στον μη γνωρίζοντα τη γλώσσα κατηγορούμενο. Επίσης επισημάνθηκε η αναγκαιότητα διαφύλαξης πανευρωπαϊκά των βασικών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων στη ποινική δίκη, έχει δε καταγραφεί η τάση χωρών της ΕΕ να μη σέβονται βασικά δικαιώματα των κατηγορουμένων.
 Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Π. Περάκης ο οποίος αντήλλαξε χρήσιμες και εκτενείς απόψεις άμεσης προοπτικής συνεργασίας με την FRA στα θέματα προσφύγων και σε σχέση με το πρόγραμμα της Λέσβου. Εκδηλώθηκε το άμεσο ενδιαφέρον της FRA για ενεργοποίηση στον τομέα αυτό στην κατεύθυνση μάλιστα και της υλοποίησης πολιτικών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων.
Με εκτίμηση,
Πάνος Αλεξανδρής
Εταίρος

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.