ΠΜΣ στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας θα προσφέρει το ΔΠΘ από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ την προκήρυξη -> ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ενώ ακολουθεί η οικεία ανακοίνωση του Τομέα σε Ελληνικά και Αγγλικά :

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 η Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης με ευθύνη του Τομέα Διεθνών Σπουδών θα προσφέρει ετήσιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας.  Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νομικούς και μη, που επιθυμούν να αποκτήσουν σε βάθος, ειδικές γνώσεις στον τομέα του διεθνούς και του ευρωπαϊκού ενεργειακού δικαίου. Οι σπουδαστές θα εξοικειωθούν με τις τεχνικές και οικονομικές βάσεις των αγορών ενέργειας, καθώς και με όλα τα ειδικά νομικά ζητήματα, που αφορούν ολόκληρη την αλυσίδα του τομέα της ενέργειας. Το ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας με την εξειδικευμένη γνώση που προσφέρει μπορεί να αποβεί χρήσιμο, μεταξύ άλλων, σε δικηγόρους, σε στελέχη του ενεργειακού και περιβαλλοντικού τομέα σε επιχειρησιακό, κυβερνητικό και μη κυβερνητικό επίπεδο, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για καριέρα σε εγχωρίους και διεθνείς ενεργειακούς  οργανισμούς.

Το ΠΜΣ διαρκεί ένα έτος στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ο εννεάμηνος κύκλος των θεωρητικών μαθημάτων και των πρακτικών εφαρμογών (Οκτώβριος – Ιούνιος) και το στάδιο της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας (Ιούλιος – Οκτώβριος) και οδηγεί σε απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας».

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής πτυχιούχοι Νομικών Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας προσφέρει:

 

Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων, έτσι ώστε να προσφέρεται για παρακολούθηση από επαγγελματίες.

Χαμηλά δίδακτρα με διευκολύνσεις στην καταβολή τους (δοσοποίηση). Για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 16 τα δίδακτρα ορίσθηκαν στο ποσό των 3.000 Ευρώ.   

Αριθμό υποτροφιών.

Απολύτως εξειδικευμένο πρόγραμμα μαθημάτων, που περιλαμβάνει τα εξής:

Κύρια (υποχρεωτικά):       Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας

                                             Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας

                                             Ελληνικό Δίκαιο της Ενέργειας-Δίκαιο Προσαρμογής

                                             Διεθνής Ενεργειακή Διαιτησία

Δευτερεύοντα (επιλογής): Διεθνείς Ενεργειακές Σχέσεις

                                            Οικονομικά της Ενέργειας

                                            Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ενέργεια

                                            Δίκαιο της Θάλασσας και Ενέργεια

Υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό, με μεγάλη διδακτική και ερευνητική εμπειρία στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η διδασκαλία και οι πρακτικές εφαρμογές ενισχύονται από εξειδικευμένους επιστήμονες στους τομείς της ενέργειας,   που λειτουργούν ως επισκέπτες καθηγητές.

Συνεργασίες με επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικές εταιρείες της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 16 ορίζεται από την 10η Ιουλίου έως την 31η Αυγούστου.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 25310-39897, 25310-39892 και 25310-39840 και στην ιστοσελίδα: www.law.duth.gr    

 

 

 

Faculty of Law

Department of International Studies

Postgraduate Studies Programme 

LL.M. in International and European Energy Law

 

The Faculty of Law of the Democritus University of Thrace and in particular, the Department of International Studies of the Faculty, offers a new full-time LL.M. course in International and Environmental Energy Law for the academic year 2015 – 2016. The Faculty invites all candidates -both lawyers and non-lawyers- that are interested in specializing in international and European energy law to apply to this course. Students will have the opportunity to comprehensively approach the legal environment of energy sector and familiarize themselves with all the technical and financial aspects of energy markets. This specialized LL.M course will be beneficial, amongst others, for lawyers and other practitioners of the energy industry both in the public and private sector as well as for those interested in pursuing a career in the Greek and international energy institutions.

The LL.M. Course runs for a year, including 9 months of taught and practical modules (October-June) and three months dedicated to the completion of the dissertation (July-October), and leads to the award of an LL.M. Degree in International and European Energy Law.

The qualification for entry to the LL.M. Course is a degree in law or a degree of recognized academic institutions abroad.

 

The LL.M. Course in International and European Energy Law offers the following:

 

Flexible programme of studies, adjusted to the needs of practitioners.

Low tuition fees (payments can be made on installments). For the academic year 2015 – 16 the tuition fees will be 3.000 Euro.   

 

Full Tuition Fees Scholarships will be offered

 

Specialized programme of modules, including the following:

 

Compulsory Modules:       International Energy Law

                                             European Energy Law

                                             Energy Law in Greece

                                             International Energy Arbitration

Optional Modules:              International Energy Relations

                                             Energy Finance

                                             The Protection of the Environment and Energy

                                             International Law of the Sea and Energy

The modules will be taught by a strong team of academic staff with substantial teaching and research experience. Along with the expertise of the academic staff, practitioners and leading experts in the field will contribute on the course, so you will benefit from practical real life insights into the industry.

The LL.M. Course will give access to the energy industry, academic institutions and societies through special arrangements.

 

Applications for entry into the LL.M. programme for the academic year 2015 – 16 will be accepted from 10 July until 31 August 2015.

 

For general enquiries please contact +30-25310-39897, +30- 25310-39892 and +30-25310-39840 or visit the website: www.law.duth.gr

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply