ΠΟΛ 1036/2016, Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων οφειλετών του ν.3869/2010

Με την παρούσα υπ'αριθμ. 1036/2016  εγκύκλιο παρέχονται βασικές οδηγίες, σχετικά με τις ενέργειες της Φορολογικής Διοίκησης για το χειρισμό υποθέσεων οφειλετών φυσικών προσώπων που υποβάλλουν ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου αιτήσεις για συλλογική διευθέτηση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οφειλές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, με σκοπό την ορθή εφαρμογή του νόμου και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ως πιστωτή, στο πλαίσιο της εν λόγω συλλογικής διαδικασίας.

Μπορείτε να δείτε το σώμα της εγκυκλίου https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23184

Leave a reply