ΠΟΛ 1146/21-09-2017: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Του Σωκράτη Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔ Πάντειου Πανεπιστημίου

Το άρθρο 51 του ν. 4483/2017  περί κοινωνικών επιδομάτων και βοηθημάτων ορίζει «Τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνομιακού χαρακτήρα».

Παρά το γεγονός ότι η ανωτέρω νομοθετική διάταξη εισήχθη το περασμένο καλοκαίρι για να εξαλειφθούν  οι  περιπτώσεις «παράνομων κατασχέσεων», διαπιστώνεται  ότι το πρόβλημα μάλλον δεν έχει επιλυθεί.

Σε αυτά τα πλαίσια και προκειμένου να εκμηδενιστούν τα ανωτέρω φαινόμενα, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1146/21-09-2017 ΠΟΛ με θέμα: «Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1092/2014 αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω ΠΟΛ, στις ενδεικτικές εξαιρετικές περιπτώσεις για τον περιορισμό της κατάσχεσης, πλην της μακροχρόνιας ανεργίας χωρίς άλλες πηγές εισοδημάτων του οφειλέτη ή της συζύγου και των σοβαρών προβλημάτων της υγείας αυτού ή της συζύγου του, περιλαμβάνεται και η χορήγηση προνομιακών ή άλλων κοινωνικών επιδομάτων και βοηθημάτων.

Έτι περαιτέρω, σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό (ασχέτως μάλιστα αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή όχι) επί καταθέσεων προερχόμενων από την καταβολή προνομιακών ή άλλων κοινωνικών επιδομάτων και βοηθημάτων (λχ. επίδομα ανεργίας, επίδομα θέρμανσης, κοινωνικό μέρισμα, επίδομα τριτεκνων οικογενειών), τότε αποδεσμεύεται το σύνολο του εν λόγω ποσού, το οποίο αποδίδεται στον οφειλέτη.

Μάλιστα, η αποδέσμευση του συνόλου του δεσμευθέντος ποσού επιδόματος ή βοηθήματος ισχύει και στην περίπτωση που ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του κατασχεθέντος τραπεζικού λογαριασμού αναγράφεται υποχρεωτικά τρίτο πρόσωπο, όπως ο δικαστικός συμπαραστάτης του δικαστικώς συμπαραστατούμενου τέκνου ή ένας εκ των δύο γονέων στην περίπτωση διατροφής ανηλίκου τέκνου.

Ο Σωκράτης Τσαχιρίδης είναι δικηγόρος Αθηνών, μεταπτυχιακός διπλωματούχος Πάντειου Πανεπιστημίου και ειδικος σε θέματα άμυνας κατά κατασχέσων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 211 400 5285. 

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.