Πότε κινδυνεύουν με έξωση οι ασυνεπείς ενοικιαστές κατά τον Άρειο Πάγο

Η καθυστέρηση καταβολής ενοικίων μπορεί να οδηγήσει στην υποχρέωση για απόδοση του μισθίου ακόμη και αν έχει τακτοποιηθεί η οφειλή.

Αυτό έκρινε ο Άρειος Πάγος και απέρριψε αίτηση αναίρεσης με την οποία ενοικιαστής ακινήτου όπου στεγάζεται εστιατόριο στη Βόρειο Ελλάδα ζητούσε να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου με την οποία κρίθηκε ότι πρέπει να αποδώσει το ακίνητο στον ιδιοκτήτη λόγω καταγγελίας της μίσθωσης μετά από καθυστέρηση καταβολής των ενοικίων.

Ο ενοικιαστής είχε καθυστερήσει το 2008 να καταβάλει ενοίκια 8 μηνών χρωστώντας συνολικό ποσό 7,5 χιλιάδων ευρώ κάτι που συνεχίστηκε και αργότερα. Στα τέλη του χρόνου ο ιδιοκτήτης Δήμος της περιοχής κατήγγειλε τη σύμβαση και όπως προέβλεπε ο νόμος ο ενοικιαστής έπρεπε εντός μηνός να καταβάλλει τα οφειλόμενα διαφορετικά θα λυόταν η συμφωνία και θα έπρεπε να αποδώσει τη χρήση του. Ο ενοικιαστής κατέβαλλε τα οφειλόμενα μετά από την προθεσμία του ενός μηνός σε δυο δόσεις και σε διάστημα δυο ως έξι μηνών μετά την καταγγελία.

Ο Δήμος είχε ζητήσει με αγωγή πέρα από την εξόφληση να του αποδοθεί και το ακίνητο. Ο ενοικιαστής υποστήριξε ότι η καθυστέρηση εξόφλησης μετά τη λήξη της προθεσμίας οφείλονταν σε οικονομικές δυσχέρειες λόγω προβλημάτων υγείας συγγενικού του προσώπου και ότι η εφαρμογή των προθεσμιών οδηγούσε σε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

Ο Άρειος Πάγος θεωρώντας ορθή την εφετειακή απόφαση έκρινε ότι η αρχή της αναλογικότητας δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ιδιωτικές διαφορές όπως είναι οι μισθωτικές και ότι η καθυστερημένη καταβολή των οφειλομένων μετά την παρέλευση των προθεσμιών επιφέρει μεν απόσβεση της οφειλής πλην όμως εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση για απόδοση του μισθίου ενώ για να συνεχιστεί η μίσθωση χρειάζεται νέα σύμβαση. Τέλος δέχθηκε ότι δεν ήταν καταχρηστική η άσκηση της αγωγής και απέκρουσε τους λόγους της υγείας συγγενικού προσώπου σημειώνοντας ότι η οικονομική δυσχέρεια δεν αποτελεί εύλογη αιτία μη καταβολής του μισθώματος και δεν τον απαλλάσσει από τις συνέπειες υπερημερίας.

πηγή newsbomb.gr

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply