Πράσινο φως για μπλοκ επιταγών σε εταιρείες που ήταν στον Τειρεσία

Πρόκειται για εταιρείες που είχαν εκδώσει ακάλυπτες επιταγές στο παρελθόν, ωστόσο σήμερα βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων), που δημοσιεύτηκε  (ΕΠΑΘ 184/1/25.4.2016) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1294/9.5.2016), επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών στις επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει ακάλυπτες επιταγές, αλλά τελούν σε διαδικασία αναβίωσης, εξυγίανσης ή αναδιάρθρωσης.

Στόχος της ΤτΕ είναι να διευκολύνει την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, ώστε να περιοριστούν τα δάνεια σε καθυστέρηση.

Έτσι με την απόφασή της δίνει το «πράσινο φως» στις τράπεζες να χορηγούν υπ’ ευθύνη τους βιβλιάρια επιταγών στις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες, βάσει των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες, καταβάλλουν σοβαρές προσπάθειες για να ανταποκριθούν στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους, αξιοποιώντας τεχνικές αναδιάρθρωσης.

Εκτιμάται ότι η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος θα διευκολύνει την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος των δανείων σε καθυστέρηση.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.