Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(14/7/2015)-παράταση-ρύθμιση συναλλαγών, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, εγγυοδοσιών και παραβόλων

-> http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/pnp_14-07-2015.pdf

Συμπλήρωση της ΠΝΠ αναφορικά με την παράταση της τραπεζικής αργίας, ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής εγγυοδοσιών και πάση φύσεως παραβόλων καθώς και παράταση της λύσης και εκκαθάρισης του ΟΔΙΕ.

Στο παραπάνω συνημμένο έγγραφο μπορειτε να δείτε την Συμπλήρωση της ΠΝΠ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply