Πρόγραμμα υπολογισμού εισφορών και φόρων των ελευθέρων επαγγελματιών βάσει του νέου ασφαλιστικού νόμου

Η Επιστημονική Ομάδα του Taxheaven δημιούργησε ένα λογισμικό προσαρμοσμένο στον νέο ασφαλιστικό και φορολογικό νόμο με το οποίο κάθε ελεύθερος επαγγελματία μπορεί να βρει την εισφορά και τον φόρο που θα πληρώσει καθώς και τι θα απομείνει για ιδιωτική κατανάλωση και επένδυση.

Το λογισμικό παρεμβαίνει πυροσβεστικά, όπως αναφέρει η Ομάδα, για τερματισμό της διαμάχης που έχει ξεσπάσει μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αναφορικά με τις επιβαρύνσεις/ελαφρύνσεις που θα έχουν οι αυτοαπασχολούμενοι με το σύστημα των νέων εισφορών.

Το χρηστικό πρόγραμμα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και όλων των λοιπών επιβαρύνσεων (φόρου εισοδήματος, εισφοράς αλληλεγγύης, κ.λπ.), λειτουργεί με τρόπο έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να υπολογίζει μόνο τα δεδομένα που προκύπτουν ανάλογα με το εισόδημά του, αλλά και σε σύγκριση με τις υφιστάμενες εισφορές που πλήρωνε μέχρι σήμερα. Δεν περιλαμβάνονται το επικουρικό και το εφάπαξ σε επαγγελματικούς κλάδους που τα επιβαρύνονται.

Στο πρόγραμμα έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι (σ.σ. ακόμη και  ρόλος της προκαταβολής φόρου, των τυχόν παρακρατήσεων, κ.λπ.) έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα βάσει πραγματικών ποσών και δεδομένων.

Η προσπάθεια εδράζεται στην αποτύπωση των πραγματικών δεδομένων είτε αυτές είναι ελαφρύνσεις ή επιβαρύνσεις, χωρίς να διολισθαίνει σε στείρα κριτική ή παρουσίαση των δεδομένων εκείνων με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται λανθασμένες ή στρεβλές εντυπώσεις. Πλέον μέσα από το εν λόγω αρχείο οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα.

Το πρόγραμμα εκτός από τους υπολογισμούς που προαναφέραμε αποτυπώνει σε αριθμούς την επίδραση των νέων μέτρων από το 2015 και μετά. Να τονίσουμε ότι οι παραδοχές, αλλά και οι άλλες παράμετροι και οι υπολογισμοί έχουν αποτυπωθεί με σχετικά σχόλια πάνω στα κελιά του αρχείου.

Εφαρμόστε τα δεδομένα σας όπως προβλέπεται στο λογισμικό και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. Στις προϋποθέσεις είναι τα μεικτά κέρδη (ακαθάριστα έσοδα) να έχουν προηγούμενα απαλλαγεί (αφαιρεθεί) από όλα τα άλλα έξοδα πλην των εισφορών, ώστε να είναι σωστό το αποτέλεσμα.

 

Πηγή: Taxheaven

Aria Zfr

I'm the creator of my own bliss.

Leave a reply