ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών του Μεξικού, ο Οργανισμός Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Μεξικού (AMEXCID) καλεί ξένους πολίτες που ενδιαφέρονται για σπουδές για ειδίκευση, προπτυχιακό ή πρόγραμμα κινητικότητας, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, ή ακόμα και για πτυχιακή ή μεταδιδακτορική έρευνα, να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Υποτροφιών από τη Μεξικανική Κυβέρνηση για το 2017 για Διεθνείς Φοιτητές.

Οι υποτροφίες προσφέρονται σε περισσότερες από 180 χώρες, μέσα από μια σειρά διμερών συμβάσεων, πολυμερών προγραμμάτων και ειδικών συμφωνιών. Περισσότερα από 70 ιδρύματα του Μεξικού συμμετέχουν και όλα προσφέρουν ακαδημαϊκά προγράμματα που είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Συμβούλιο για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (CONACYT) ως Προγράμματα Σπουδών Εθνικής Ποιότητας, τα οποία προωθούν τις επιστήμες διαφόρων ειδών.

Με την προσφορά υποτροφιών για διεθνείς φοιτητές, το Μεξικό ενισχύει το ρόλο του ως παράγοντας παγκόσμιας ευθύνης και ανανεώνει τη δέσμευσή του στα προγράμματα συνεργασίας που συμβάλλουν στη δημιουργία υψηλής ειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού. Η παρουσία στο Μεξικό των διεθνών φοιτητών, ακαδημαϊκών και επιστημόνων βοηθά στην οικοδόμηση μόνιμων γεφυρών διαλόγου που εμπλουτίζουν τη μακροπρόθεσμη ατζέντα εξωτερικής πολιτικής μέσω συνεισφορών εξαιρετικής αξίας για τη χώρα και τους εταίρους της στο εξωτερικό. Επιπλέον, τα μεξικάνικα θεσμικά όργανα και η ακαδημαϊκή κοινότητα στο σύνολό της επωφελούνται από την αυξημένη διεθνοποίηση.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα υποβάλλονται από τις 8 Απριλίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016 στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://sigca.sre.gob.mx/login

Για λεπτομερείς πληροφορίες στα Ισπανικά και Αγγλικά που αφορούν στα Special Programmes παρακαλούμε ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;