Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων «Νομική Βοήθεια για Νέους»

Το πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους» αποτελεί εθνική πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς, της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών δράσεων πολιτικής της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. στον κοινωνικό τομέα που σχεδιάστηκε και υλοποιείται με στόχο την άμεση και έμπρακτη νομική υποστήριξη ανηλίκων και νέων, έως και 35 ετών.

Η «Νομική Βοήθεια» απευθύνεται αποκλειστικά σε ανήλικους και νέους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, οι οποίοι δεν διαθέτουν τους πόρους ή τη δυνατότητα να αναλάβουν το οικονομικό κόστος για την εκπροσώπησή τους, τόσο ενώπιον του δικαστηρίου για περιπτώσεις ποινικών, αστικών, διοικητικών και εργατικών διαφορών, όσο και εξωδικαστικά, ακόμη και σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται παράσταση σε Δικαστήριο.

Ο στόχος του μεγάλου αυτού κοινωνικού Προγράμματος είναι διττός:
- αφενός, εστιάζει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που συχνά υφίστανται οι ομάδες-στόχος, ενισχύοντας άμεσα και πρακτικά τη δυνατότητα διευθέτησης νομικών ζητημάτων ή/και προσφυγής τους στη Δικαιοσύνη
- και αφετέρου, ενθαρρύνει και υποστηρίζει τους νέους δικηγόρους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, στην ανάληψη υποθέσεων που αφορούν ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες ανηλίκων και νέων.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και χρηματοδοτείται αποκλειστικά με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Καταληκτική ημερομηνία: 18-11-2016

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα στελέχη του Τμήματος Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς στα τηλέφωνα: 210 344 2861 και 210 344 2798 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: legal.aid@minedu.gov.gr