Προϊστάμενος Δικηγόρων (Attorneys’ Supervisor)

Δικηγορική εταιρεία αναζητεί Προϊστάμενο Δικηγόρων με εργασιακή εμπειρία υπευθύνου Νομικού Τμήματος. Αποστολή: human.resources@sioufaslaw.gr

e-mail: human.resources@sioufaslaw.gr