Προκηρύχθηκαν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Αθηνών για το 2019-2020

Η Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ ανακοίνωσε και φέτος τη λειτουργία των Εντατικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπούν στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. συνήθως απαιτείται η επιτυχής αξιολόγηση των υποψηφίων σε προφορικές ή γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός πτυχίου με αξιολόγηση τουλάχιστον "Λίαν καλώς" και η γνώση μιας ξένης γλώσσας σε υψηλό επίπεδο (C1).  Το κόστος των μεταπτυχιακών σπουδών ανέρχεται στα 1.200- 1.500 ευρώ, αναλόγως του προγράμματος που θα επιλέξει ο υποψήφιος. Για την απόκτηση  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται αφενός η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία, αφετέρου η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εκάστου Π.Μ.Σ. της Νομικής Σχολής Αθηνών πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο:

  1. Προκήρυξη ΠΜΣ "Ιστορία, Κοινωνιολογία και Φιλοσοφία του Δικαίου" 
  2. Προκήρυξη ΠΜΣ "Δημόσιο Δίκαιο"
  3. Προκήρυξη ΠΜΣ "Ποινικές Επιστήμες"
  4. Προκήρυξη ΠΜΣ "Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Δίκαιο Διεθνών συναλλαγών & Συγκριτικές Νομικές Σπουδές"
  5. Προκήρυξη ΠΜΣ "Αστικό Δίκαιο"
  6. Προκήρυξη ΠΜΣ "Εμπορικό Δίκαιο"
  7. Προκήρυξη ΠΜΣ "Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο"
  8. Προκήρυξη ΠΜΣ "Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές"
  9. Προκήρυξη ΠΜΣ "Δημόσιο Δίκαιο - Δημόσιες Πολιτικές"
  10. Προκήρυξη ΠΜΣ "Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο" 

Για να δείτε τη μορφή αξιολόγησης και την εξεταστέα ύλη ανά ειδίκευση όσον αφορά τις φετινές εξετάσεις εισαγωγής των ως άνω προγραμμάτων πατήστε εδώ.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;