Προκήρυξη διαγωνισμού για γλωσσομαθείς-Νομικούς, ελληνικής γλώσσας, σε Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθήνα, 9/12/2016

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός EPSO/AD/333/16 — Γλωσσομαθείς νομικοί (AD 7) ελληνικής γλώσσας (EL) με έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων στις 08/12/2016 και Προθεσμία στις 12/01/2017 - 12:00 (Ώρα Βρυξελλών).

Σύμφωνα με την προκήρυξη στην σχετική ιστοσελίδα της ΕΕ, οι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί στους οποίους αφορά, είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όλες οι λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη διαδικτυακή διεύθυνση https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1967/description_el.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.