Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης μετατροπής του Τομέα Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (κλάδος εφάπαξ) σε ΝΠΙΔ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) με βάση σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό, για λογαριασμό του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, περί της δυνατότητας μετατροπής του ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΠΔΑ κλάδος εφάπαξ), σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3029/2002 (Α’ 160)».

Αναλυτικά λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό μπορείτε να δείτε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

diakiryxi_diagonismoy_-_analogistiki_meleti_metatropis_toy_tomea_pronoias_se_npid.doc

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply