Προκήρυξη για πρόσληψη δικηγόρου στο Δήμο Ζακύνθου

Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοινώνει την πλήρωση 1 θέσης Δικηγόρου παρ' Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής & με πάγια αντιμισθία.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26953 61333-6

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το κείμενο της προκήρυξης εδώ

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;