Προκήρυξη για την πρόσληψη Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός

Ενημερώνουμε ότι το Νοσοκομείο αφροδισίων και δερματικών νόσων Αθήνας "Ανδρέας Συγγρός", προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης Δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 43 του Ν.4194/2013, του Κώδικα Δικηγόρων.

Στο παρακάτω συνημμένο έγγραφο μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες της προκήρυξης.

prokiryxi-andreas_syggros.pdf

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply