Προκήρυξη για την πρόσληψη Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Κ.Ε.Θ.Ι.

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι)

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

Τη πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου παρ’ εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγο στο Κ.Ε.Θ.Ι. με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) σύμφωνα με το Ν. 4194/2013 Κώδικας Δικηγόρων όπως ισχύει κάθε φορά.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη :

kethi_-12-07-2016

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply