Προκήρυξη για την πρόσληψη Τακτικού Προσωπικού σε Δικαστήρια & Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 404 θέσεων Τακτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ Γραμματέων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια & Διακαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/02/2017-24/02/2017

Δείτε την προκύρηξη στο σύνδεσμο: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL87G0Owsjc9vwpCCmqt4mgGBYFbrLsILKgyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOQ379_5Zj00wRgb6N6gE_4ClX-k9tkcS7rPm5IyvjBc

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;

Leave a reply