Προκήρυξη πρόσληψης Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις των τακτικών και αναπληρωτών καθηγητών, που θα διορισθούν στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας στη Σχολή Ανθυποπυραγών και στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε προκήρυξη στην οποία παρατίθενται αναλυτικά τα μαθήματα και τα προσόντα των υποψήφιων εκπαιδευτών.

Οσον αφορά τη Νομική Επιστήμη, καλούνται υποψήφιοι διδάσκοντες για τα μαθήματα της Εγκληματολογίας, της Αναθεώρησης του Συντάγματος, των Νομικών Θεμάτων, της Ανακριτικής, της Εφαρμοσμένης Ανακριτικής, του Διοικητικού Δικαίου, της Πολιτικής Οικονομίας, κ.α.

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν δικαστικοί λειτουργοί καθώς και μέλη ΔΕΠ του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ανωτάτων και ανωτέρων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας,

Μπορείτε να δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A32%CE%9C465%CE%A6%CE%98%CE%95-942?inline=true

Προσοχή: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 29-7-2016.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;

Leave a reply