ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Η Ένωση Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων με την υπ'αριθμ. πρωτοκόλλου  130/25-04-2016 ανακοίνωση της προσκαλεί τους γονείς  Δικαστικούς  και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής των παιδιών τους στα προγράμματα φιλοξενίας σε κατασκηνώσεις. Οι δαπάνες θα καλυφθούν από την Ένωση. Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση, όπως δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης:

 

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 25/04/2016

Αρ. Πρωτ.: 130

Στα πλαίσια προγράμματος φιλοξενίας παιδιών Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών σε κατασκηνώσεις, που οργανώνει η Ένωσή μας, για τρίτη χρονιά,  προσκαλούμε τα μέλη μας, γονείς παιδιών ηλικίας 6 – 15 ετών, όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή των τέκνων τους, σ’ αυτό, από την 25-4-2016 έως την 10-6-2016, με κάλυψη της σχετικής δαπάνης από την Ένωσή μας.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολύ μεγάλο αριθμό  παιδιών θα τηρηθεί αυστηρά η χρονική προτεραιότητα υποβολής της σχετικής δήλωσης, πλην των πολύτεκνων  οικογενειών.

Όσον αφορά τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς γίνονται δεκτά τα τέκνα τους, εφόσον οι συνάδελφοι αυτοί έχουν αιτηθεί την παρακράτηση μηνιαίας συνδρομής από την Ένωσή μας.

Τα παιδιά θα φιλοξενηθούν για περίοδο 12 ημερών, την οποία θα επιλέξουν οι γονείς, με απευθείας επικοινωνία τους με τη διεύθυνση των  κατασκηνώσεων (και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν εάν επιθυμούν τις πρώτες κατασκηνωτικές περιόδους μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς). Μεγαλύτερο δε διάστημα παραμονής των παιδιών στις κατασκηνώσεις είναι δυνατό με οικονομική επιβάρυνση των γονέων.

Οι κατασκηνώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

Α) «SPORTS VILLAGE Athitaki», Γραμματικό Αττικής, τηλ. επικ.210.3619408 – 210.3635710 – 210.3611492.

Β) «Μία φορά και έναν καιρό…», Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής, τηλ. επικ. 23740 71710  - 23740 71040

Για τις παραπάνω κατασκηνώσεις μπορείτε να ενημερωθείτε στις ιστοσελίδες:

www.sportsvillage.gr

www.miaforacamp.gr

 Oι δηλώσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της Ένωσης και θα συνοδεύονται από ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού. Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα: Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Πρόεδος Ε.Δ.Ε., τηλ. 6932100631 και Χρήστος Παπαδήμας, Αν. Γενικός Γραμματέας και για τη Βόρεια Ελλάδα, Χαράλαμπος Μαυρίδης, Εφέτης, Αντιπρόεδρος Ε.Δ.Ε., τηλ. 6932454453 και Γκαρά – Δημουλέα Σταματία, Ειρηνοδίκης, Ταμίας Ε.Δ.Ε.

43r34r34r43r

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.