τι είναι η συκοφαντική δυσφήμιση 363 ΠΚ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πρόσβασης των γυναικών Ρομά και ταξιδευτών στη δικαιοσύνη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Εθνικού Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πρόσβασης των γυναικών Ρομά και ταξιδευτών στη δικαιοσύνη

Στο πλαίσιο του Κοινού Προγράμματος   ΕΕ και Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόσβαση Γυναικών Ρομά και Ταξιδευτών στη Δικαιοσύνη (JUSTROM), έχει προκηρυχθεί θέση Εθνικού Συντονιστή του εν λόγω προγράμματος και για την Ελλάδα.

Λεπτομέρειες για το  πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι από την επίσημη ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης (www.coe.int)  και ειδικότερα  την διεύθυνση http://www.coe.int/en/web/portal/roma

Όσοι ενδιαφέρονται  και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα πρέπει, το αργότερο έως την Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά, την σχετική  αίτηση προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο αφού αξιολογήσει  όλες τις αιτήσεις , θα επιλέξει τον δικαιούχο της θέσης.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.