ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την 19-06-2017 αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Συντονιστών του ν. 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους εγγραφής και το έργο των συντονιστών. στα τηλέφωνα: 2132125647,-51,-52 και στο e-mail: info@keyd.gov.gr