Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα σεμινάρια TRALIM-Εκπαίδευσης Δικηγόρων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ασύλου και Μετανάστευσης(8-9/12/2016)

Πρόγραμμα σεμιναρίων TRALIM

(Training for Lawyers in European Law relating to Asylum and Migration)

(Β΄) Αθήνα, 8,9 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων (European Lawyers Foundation) και τις αντιπροσωπείες της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας  διοργανώνει στις προαναφερόμενες χώρες διήμερο σεμινάριο σε θέματα προσφυγικού και μεταναστευτικού δικαίου, με έμφαση στα θέματα προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων  (Training for Lawyers in European Law relating to Asylum and Migration -TRALIM). Στο σεμινάριο θα υπάρχει και περιορισμένη συμμετοχή Πολωνών συναδέλφων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε από κοινού από όλους τους ανωτέρω φορείς και υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στην Επιτροπή της ΕΕ, η οποία έκανε δεκτή τη σχετική πρόταση και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος (80%) του συνολικού κόστους υλοποίησής του.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί (το ίδιο κάθε φορά) σε κάθε μία από τις παραπάνω 4 χώρες. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν 15 δικηγόροι από τη χώρα του τόπου διοργάνωσης και 5 δικηγόροι από κάθε μία από τις υπόλοιπες 3 συμμετέχουσες χώρες (επομένως, συνολικά προβλέπεται ότι κάθε φορά θα συμμετέχουν 15+5Χ3=30 δικηγόροι, συν 3 Πολωνοί).

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί επίσημη βεβαίωση συμμετοχής.

Το σεμινάριο ήδη έχει διεξαχθεί στην Ισπανία (10 και 11 Οκτωβρίου 2016).  Σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό, σειρά τώρα έχει η Ελλάδα και θ΄ ακολουθήσουν κατόπιν η Ιταλία και η Ιρλανδία. Για τη συμμετοχή των Ελλήνων δικηγόρων θα εκδίδεται κάθε φορά προηγούμενη σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση.

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

(α) η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2),

(β) η εξοικείωση με τα θέματα προσφυγικού και μεταναστευτικού δικαίου (που αποδεικνύεται από σχετικούς τίτλους σπουδών, επαγγελματική εμπειρία/απασχόληση στα αντικείμενα αυτά, παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων) και

(γ) η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής, που για το επικείμενο σεμινάριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ για τους δικηγόρους Αθηνών-Πειραιώς και 150 ευρώ για τους εκτός Αττικής, για τους οποίους το πρόγραμμα καλύπτει και τα έξοδα μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ακτοπλοϊκών ή αεροπορικών εισιτηρίων), καθώς και τη διαμονή για 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο επιλογής των διοργανωτών (ΤΙΤΑΝΙΑ).

Η επιλογή κάθε φορά των συμμετεχόντων θα γίνεται με κλήρωση μεταξύ αυτών που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η συμμετοχή κάποιου σ΄ ένα από τα 4 αυτά σεμινάρια αποκλείει τη συμμετοχή του στα υπόλοιπα εφόσον υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι.

3. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στο σεμινάριο της Αθήνας, το οποίο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα διεξαχθεί το διήμερο 8 και 9 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα και στο οποίο κατ΄ αρχήν προβλέπεται ότι θα συμμετάσχουν 15 τουλάχιστον Έλληνες δικηγόροι (καταβάλλεται προσπάθεια ο αριθμός αυτός να αυξηθεί, εφόσον υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον).

Από τους 15 Έλληνες δικηγόρους, οι 10 θα προέρχονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και οι άλλοι 5 από άλλους δικηγορικούς Συλλόγους.

Με την παρούσα ανακοίνωση καλούνται όσοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο προαναφερόμενο σεμινάριο της Αθήνας να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με σκαναρισμένα τα σχετικά έγγραφα), έως και την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016, αίτηση συμμετοχής τους, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά της εξοικείωσής τους με το αντικείμενο (σύμφωνα με τ’ αναφερόμενα παραπάνω, υπό 2β) και δήλωση ανάληψης της υποχρέωσης για καταβολή του ποσού των 50 ή 150 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τα προαναφερόμενα, προς τον ΔΣΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dsarel@ath.forthnet.gr

Για τον συνολικό αριθμό αυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της κλήρωσης και για κάθε άλλο τυχόν θέμα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.