Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο σεμινάριο ΤRALIM 2-Εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση

Το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων (European Lawyers Foundation) και τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Αθήνας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας διοργανώνουν στις προαναφερόμενες χώρες σειρά σεμιναρίων σε θέματα προσφυγικού και μεταναστευτικού δικαίου, καθώς και σε θέματα νομικής προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο του προγράμματος TRALIM 2 (Training for Lawyers in European Law relating to Asylum and Migration).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε από κοινού από όλους τους ανωτέρω φορείς και υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στην Επιτροπή της ΕΕ, η οποία έκανε δεκτή τη σχετική πρόταση και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος (80%) του συνολικού κόστους υλοποίησής του.

Στις χώρες που θα πραγματοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα θα διεξαχθούν συνολικά 19 σεμινάρια εκ των οποίων τα 13 αφορούν στο δίκαιο σχετικά με τη μετανάστευση και τα υπόλοιπα 6 στο δίκαιο για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Επίσης προβλέπονται και επισκέψεις σε reception centers( κέντρα υποδοχής μεταναστών) σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία.

Οι εταίροι πρόκειται να εκπαιδεύσουν συνολικά 600 δικηγόρους. Συγκεκριμένα η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή με εκπαίδευση 125 δικηγόρων. Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθούν κατά τα έτη 2019-2020 (2 σεμινάρια TRALIM (δίκαιο ασύλου-μετανάστευσης), 1 σεμινάριο ΤRAUMA (ασυνόδευτα ανήλικα) και θα επιλεγούν συνολικά 5 Αθηναίοι δικηγόροι οι οποίοι θα επισκεφθούν κέντρα υποδοχής μεταναστών στην Ισπανία και την Ιταλία.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στο δεύτερο σεμινάριο TRALIM της Αθήνας (δίκαιο ασύλου-μετανάστευσης) το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020 στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στο οποίο προβλέπεται ότι θα συμμετάσχουν 40 Δικηγόροι Αθηνών.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και θα συμμετέχουν ως ομιλητές εκτός των Ελλήνων συναδέλφων και δικηγόροι από την Ισπανία και την Ιρλανδία Στους συμμετέχοντες θα δοθεί επίσημη βεβαίωση συμμετοχής καθώς και αντίτυπο του Εγχειριδίου σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα ασύλου, συνόρων και μετανάστευσης από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωση (EU Fundamental Rights Agency).

Στο χώρο του σεμιναρίου θα υπάρχει κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου υπηρεσία catering για τους συμμετέχοντες (buffet, soft drinks και καφές).

Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα. Το δικαίωμα συμμετοχής, ανέρχεται στο ποσό των 50 ευρώ για τους δικηγόρους Αθηνών.

Όσοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο σεμινάριο της Αθήνας πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά έως και 21 Iανουαρίου 2020 αίτηση συμμετοχής τους και δήλωση ανάληψης της υποχρέωσης για καταβολή του ποσού των 50 ευρώ προς τον ΔΣΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tsiri.an@dsa.gr (210 3398206)

Συνημμένα

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply