Πρόσκληση παραλαβής εγγράφων από Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, λόγω καταστροφής άχρηστων δικογραφιών έτους 2010

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με έγγραφό του, απευθύνει πρόσκληση παραλαβής εγγράφων, λόγω καταστροφής άχρηστων δικογραφιών έτους 2010. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τις πιο πάνω δικογραφίες κάθε έγγραφο που τους είναι χρήσιμο, έως και τις 18 Οκτωβρίου 2016.

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε την πρόσκληση του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

prosklisi.pdf

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.