Πρόσκληση Στελέχωσης Συντακτικής Ομάδας από το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος

Πρόσκληση Στελέχωσης Συντακτικής Ομάδας
Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος καλεί νέα μέλη να στελεχώσουν τη συντακτική ομάδα του νέου επιστημονικού ηλεκτρονικού περιοδικού εγκληματολογίας με τίτλο “CrimeTimes”.

CrimeTimes
Πρόκειται για ένα καινούργιο εγχείρημα, το οποίο, πέρα από την επιστημονική εγκυρότητά του, η οποία διασφαλίζεται μέσω της συνεργασίας με σημαντικούς Εγκληματολόγους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιεί τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας των υπολογιστών και προσφέρει άρτιο αποτέλεσμα και διαδραστικότητα για πρώτη φορά στα εγκληματολογικά χρονικά.

Απαιτούμενα προσόντα
Η συντακτική ομάδα θα απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) άτομα.
Τα απαιτούμενα προσόντα για τις δέκα (10) θέσεις είναι:
- η ειδίκευση στην Εγκληματολογία, η οποία πιστοποιείται κατ’ ελάχιστο με φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Εγκληματολογίας,
- η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας και
- η άριστη χρήση Η/Υ.
Πέντε (5) ακόμα θέσεις θα καλυφθούν από φοιτητές ή/και πτυχιούχους κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (νομικής, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας, ψυχολογίας, ΜΜΕ, κ.λπ.), παρόμοιων λοιπών προσόντων (ξένες γλώσσες & Η/Υ).

Κριτήρια επιλογής
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Μ.Ε. θα προβεί στην τελική επιλογή της συντακτικής ομάδας βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και κατόπιν συνέντευξης των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αίτησης
Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποκλειστικά με αποστολή e-mail στη διεύθυνση crime@e-keme.gr, είναι η 18η Απριλίου 2016.

12957578_612325032254312_695664777233551399_o

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply