Πρόσληψη δικηγόρου στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχική Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση, με εκλογή, μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.)». Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».

 

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη :ΩΚ3Κ46904Β-ΟΕ5

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply