Πρόσληψη ενός δικηγόρου στο Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C16%CE%A996-%CE%A4%CE%9E%CE%93?inline=true

Πληροφορίες: τηλ. 24213 53124

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;