Ψάχνουμε δύο συνεργάτες!

Το Ανάλυσε το ψάχνει δύο συναδέλφους (φοιτητές, ασκούμενους, συναδέλφους) για συμμετοχή στην συντακτική μας ομάδα. Κύριο αντικείμενο της συνεργασίας θα  είναι παρακολούθηση της νομοθετικής επικαιρότητας. Παρέχεται βοήθεια, καθοδήγηση, συμπερίληψη βιογραφικού στην ιστοσελίδα μας, δυνατότητα δημοσίευσης πρωτότυπων άρθρων κτλ. Σημειωτέον, οι θέσεις  είναι αμισθί.

Για περισσότερες διευκρινίσεις και για αποστολή βιογραφικών απευθυνθείτε  στο email : analyseto@hotmail.gr