Σεμινάρια Διοικητικού Δικαίου του Ιδρύματος Στασινόπουλου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2016 - 2017

Κατά την περίοδο 2016 - 2017 θα γίνουν οι ακόλουθες συνεδριάσεις με τα εξής θέματα :

18-11-2016
Ειδικοί φόροι κατανάλωσης - Φοροδιαφυγή - Λαθρεμπορία.
Ευαγγελία Νίκα – Μανουκιάν,
Σύμβουλος Επικρατείας

25-11-2016
Το εκκλησιαστικό καθεστώς των Νέων Χωρών: Συνταγματικές και νομοκανονικές προεκτάσεις.
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου,
Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης.

02-12-2016
Η σχέση μεταξύ ποινικής δίκης και διοικητικής διαδικασίας και δίκης για φορολογικές παραβάσεις υπό το φως των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Ιωάννης Δημητρακόπουλος,
Πάρεδρος Συμβουλίου Επικρατείας.

09-12-2016
Υποχρέωση συμμόρφωσης του νομοθέτη στις δικαστικές αποφάσεις: με αφορμή την υπόθεση των ενστόλων.
Ακρίτας Καϊδατζής,
Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης.

16-12-2016
Το ζήτημα της καταχρήσεως εξουσίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Μαρία-Ελένη Κόρσου-Παναγοπούλου,
Καθηγήτρια Παντείου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

13-01-2017
Η πρόσφατη τάση περιορισμού των ακυρώσεων λόγω τυπικής παρανομίας της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης στην εγχώρια έννομη τάξη και νομολογία.
Ηλίας Κουβαράς,
Πρωτοδίκης Διοκητικών Δικαστηρίων, Δ.Ν.

20-01-2017
Ανεξάρτητες Αρχές και διάκριση των λειτουργιών.
Κυριάκος Παπανικολάου,
Λέκτορας Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης.

27-01-2017
Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παναγιώτης Κανελλόπουλος,
Ομότιμος Καθηγητής Παν/μίου Πειραιώς.

03-02-2017
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως νομισματική και τραπεζική εποπτική αρχή στην Ευρωζώνη και τα όρια δράσης της Τραπέζης της Ελλάδος.
Χρήστος Γκόρτσος,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών.

10-02-2017
Ο νέος θεσμός του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Γρηγόρης Λαζαράκος,
Δικηγόρος Δ.Ν.

17-02-2017
Πολυνομία και Κράτος Δικαίου.
Παναγιώτης Μαντζούφας,
Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης.

03-03-2017
Νέες όψεις στο δίκαιο της ανάκλησης παρανόμων ευμενών διοικητικών πράξεων.
Χαράλαμπος Τσιλιώτης,
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης  και Διεθνών Σχέσεων
Παν/μίου Πελοποννήσου.

10-03-2017
Η αρχή της αναλογικότητας στην πρόσφατη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
Δήμητρα Δαρέλλη,
Εισηγήτρια στη Γενική Επιτροπεία Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

17-03-2017
H παρέμβαση του Κράτους στο πεδίο της Συλλογικής Αυτονομίας.
Γώργιος Θεοδόσης,
Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης. 

Οι συνεδρίες γίνονται στην αίθουσα Ρακτιβάν του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συμμετέχουν Αντιπρόεδροι και άλλα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Δικαστές των Διοικητικών Δικαστηρίων, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Καθηγητές και άλλα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, Δικηγόροι και άλλοι ειδικοί στα θέματα που θα συζητηθούν.
* Για την είσοδο στο κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας απαιτείται δικηγορική ή αστυνομική ταυτότητα.

 

Leave a reply