Σεμινάριο από τη Νομ.Βιβλιοθήκη : Τα Ασφαλιστικά μέτρα μετά τις τροποιήσεις του ΚΠολΔ με το ν.4335/2015

Κόστος συμμετοχής:

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 190 €
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 250 €
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: 190 €
ΝΕΟΙ & ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: 140 €
ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 140 €

Εισηγητής: Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Πρόεδρος Εταιρείας Δικαστικών Μελετών

Διάρκεια 12 ώρες

Τετάρτη 8, 15 & 22 Ιουνίου 2016 (17:00 – 21:00)

Διάγραμμα ύλης

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 (17:00 - 21:00)

Γενικές διατάξεις (άρθρα 682 - 703 ΚΠολΔ)

 • Γενικές παρατηρήσεις
 • Προϋποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων
 • Δικαιοδοσία - αρμοδιότητα
 • Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
 • Η προσωρινή διαταγή
 • Η διαδικασία στο ακροατήριο
 • Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων
 • Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων
 • Εκτέλεση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 (17:00 - 21:00)

Ειδικές διατάξεις (άρθρα 704 - 730 ΚΠολΔ)

 • Εγγυοδοσία
 • Προσημείωση υποθήκης
 • Συντηρητική κατάσχεση (συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη, συντηρητική κατάσχεση απαιτήσεων ή κινητών στα χέρια τρίτου, συντηρητική κατάσχεση βάσει διαταγής πληρωμής ή οριστικής απόφασης, συντηρητική κατάσχεση πλοίων)
 • Δικαστική μεσεγγύηση
 • Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 (17:00 - 21:00)

Ειδικές διατάξεις (άρθρα 731 - 738 ΚΠολΔ) και άλλεςειδικές περιπτώσεις

 • Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης (ζητήματα από τις γενικές αρχές του αστικού δικαίου, από το ενοχικό δίκαιο, από το εμπράγματο δίκαιο, από το κληρονομικό δίκαιο, από το εργατικό δίκαιο, από το εμπορικό δίκαιο)
 • Προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης νομής ή κατοχής
 • Προσωρινή ρύθμιση οικογενειακών σχέσεων
 • Προσωρινή ρύθμιση των σχέσεων από σύμφωνο συμβίωσης
 • Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα και λήψη ασφαλιστικών μέτρων
 • Σφράγιση - αποσφράγιση - απογραφή - δημόσια κατάθεση

Σκοπός
Η κατανόηση και η λειτουργική εφαρμογή των διατάξεων των ασφαλιστικών μέτρων όπως ήδη ισχύουν μετά το Ν 4335/2015 και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναφυόμενων ζητημάτων στην πράξη

Σε ποιους απευθύνεται
Η ευρύτατη πρακτική εφαρμογή των διατάξεων των ασφαλιστικών μέτρων επιβάλλει να είναι ενήμεροι και εξοικειωμένοι με το σύστημα των ασφαλιστικών μέτρων ευρύτερα οι νομικοί (ιδίως οι δικηγόροι), στους οποίους κατ’εξοχήν το σεμινάριο αυτό απευθύνεται.

Σύντομο βιογραφικό εισηγητή
Ο Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης επί τιμή, είναι Πρόεδρος της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών. Υπήρξε Πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ν 4335/2015). Το 2014 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής για την προετοιμασία και το συντονισμό της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα δικαιοσύνης. Διδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Έχει εκπονήσει και δημοσιεύσει αρκετές επιστημονικές μελέτες σε θέματα αστικού, εμπορικού, δικονομικού, και κοινοτικού δικαίου (π.χ. εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών,ασφαλιστικά μέτρα, αναγκαστική εκτέλεση, εκούσια δικαιοδοσία, παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία στο πλαίσιο της ευθύνης του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, κοινοτική οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης).

Τρόποι Παρακολούθησης
Το σεμινάριο μπορείτε να το παρακολουθήσετε δια ζώσης στις συνεδριακές εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, Μαυροµιχάλη 23, ΤΚ 106 80, Αθήνα, ή Εξ αποστάσεως (Live Streaming/On demand) από το χώρο σας.

Δια ζώσης
Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται:
• Εκπαιδευτικό υλικό - Έντυπες ή Ηλεκτρονικές σημειώσεις εισηγητή
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης
• Διαλείμματα καφέ και αναψυκτικών

Εξ αποστάσεως - Live Streaming/ On demand
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Live Streaming) δίνει σε κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη τη δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου από το χώρο του μέσω Η/Υ ή laptop. Η παρακολούθηση γίνεται ζωντανά (live) με διαδραστικό τρόπο ή εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (on demand).

Ο εκπαιδευόμενος έχει:
• δυνατότητα παρέμβασης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του σεμιναρίου μέσω υποβολής ερωτήσεων και λήψης ταυτόχρονης απάντησης από τον εισηγητή/τρια
• ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης
Τεχνικές προδιαγραφές για την Εξ αποστάσεως παρακολούθηση - Live Streaming
Για την καλύτερη απόδοση ήχου και εικόνας προτείνεται:
• Ενσύρματη Σύνδεση
• Χρήση Ακουστικών & Μικροφώνου
• Ταχύτητα πάνω από 380 kbps ως τελικό αποτέλεσμα στο τεστ συμβατότητας

Χρήσιμες πληροφορίες
Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ/ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:
Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων μέχρι και την παραμονή έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα τις ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής:
Χριστίνα Ατάρογλου, τηλ 210 3678828
www.nbcongress.gr και www.nb.org

Οι εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο εξ αποστάσεως (ΟΝ DEMAND) παρακαλούνται ΠΡΩΤΑ να δηλώνουν συμμετοχή (μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας ή τηλεφωνικά) και ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ να καταθέτουν το κόστος.

Τρόποι Εξόφλησης
Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267 | SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515 | SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFGPGRAA
ALPHA BANK :207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218 | SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC)CRBAGRAAXXX
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301| SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) PIRBGRAA

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με άτοκες δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 50€

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Leave a reply