Συμμετοχή Δικηγόρων σε έρευνα της Ευρωπαικής Επιτροπής, μέσω CCBE, σχετικά με την χρήση των ηλεκτρονικών μέσων στις δικαστικές διαδικασίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                   Αθήνα, 11.11.2016

 

Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τo CCBE να διεξάγει, μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων, μια έρευνα μεταξύ των δικηγόρων σχετικά με την εκ μέρους των χρήση των ηλεκτρονικών μέσων στις δικαστικές διαδικασίες.

Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας (υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συμμετάσχει ένας επαρκής αριθμός δικηγόρων ανά χώρα) θα συμπεριληφθεί από την Επιτροπή στους ετήσιους πίνακες για την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης στα κράτη μέλη (EU Justice Scoreboard) για το 2017.

Κάθε χρόνο, με τη δημοσίευση του EU Justice Scoreboard, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε μια συγκριτική επισκόπηση της αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της ανεξαρτησίας των δικαστικών συστημάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο στόχος είναι, με την παροχή αυτών των συγκριτικών στοιχείων, να βοηθηθούν οι εθνικές αρχές στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης.

Όσοι δικηγόροι επιθυμούν, μπορούν να λάβουν μέρος στην online έρευνα, απαντώντας στο ερωτηματολόγιο (το οποίο είναι μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα), στο ακόλουθο link: https://www.surveymonkey.com/r/ccbegreece,   έως την 28η Νοεμβρίου 2016.

Η σύνδεση θα είναι απευθείας με το CCBE και οι απαντήσεις των ερωτηθέντων θα λαμβάνονται αυτόματα. Το αποτέλεσμα θα κοινοποιηθεί από το CCBE προς την Επιτροπή της Ε.Ε.

Επισημαίνεται ότι η ποιότητα και η επάρκεια της πληροφόρησης που σχετίζεται με  τη λειτουργία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης κάθε χώρας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον εντοπισμό των δυσλειτουργιών και τη συνακόλουθη εξεύρεση των ενδεδειγμένων λύσεων. Μέχρι σήμερα στη χώρα μας η πληροφόρηση αυτή προερχόταν από τη Διοίκηση (Υπ. Δικαιοσύνης) και τους δικαστές. Η συμμετοχή πλέον και των Ελλήνων δικηγόρων στην παροχή αυτής της πληροφόρησης είναι πολύ σημαντική, αποτελώντας  μία ακόμη πολύ ουσιαστική συνεισφορά τους στην προσπάθεια αναβάθμισης της ελληνικής Δικαιοσύνης.

 

 

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.