Συμπληρωματική πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιότητας διδασκαλίας στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, προσκαλεί δικηγόρους με 15ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ειδικούς  επιστήμονες, δημόσιους λειτουργούς και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών οργανώσεων (άρθρο 43 παρ. lα,   γγ του ν. 3689/2008, όπως ισχύει), να καταθέσουν αίτηση με την οποία να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για  την συμμετοχή τους ως εισηγητές σε όσες ημερίδες επιθυμούν, όπως αυτά ορίζονται στους συνημμένους πίνακες της παρούσας.

Ειδικά για τους Δικηγόρους απαιτούνται:

α) η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας (επαγγελματική εμπειρία,  άσκηση καθηκόντων ως μελών δικαστηρίων, ανεξαρτήτων αρχών, οργανισμών και άλλων οργάνων της Διοίκησης  και άλλες συναφείς δραστηριότητες), από  1 έως 10 μόρια.

β) η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας, από 1 έως 3 μόρια.

γ) η κατοχή διδακτορικού (3 μόρια) ή μεταπτυχιακού τίτλου (2 μόρια) σχετικού με το αντικείμενο της διδασκαλίας, (αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο λαμβάνονται υπόψη τα μόρια του διδακτορικού. Αν ο ενδιαφερόμενος διαθέτει περισσότερους  μεταπτυχιακούς τίτλους λαμβάνεται  υπόψη μόνον ο ένας).

δ) η συμμετοχή ως εισηγητών σε συνέδρια  ή ημερίδες που σχετίζονται με το αντικείμενο  της διδασκαλίας, από 1 έως 3  μόρια.

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε αναλυτικά την συμπληρωματική πρόσκληση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και σχέδια δηλώσεων.

 

sympliromatiki_prosklisi_endiaferontos_1_1.docx |

aitisi_dikigoroi_2.xlsx |

aitisi_kathigites.xlsx |

aitisi_dikastes.xlsx |

episynaptommeno_stin_sympliromatiki_prosklisi_1.xlsx

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.