Συμψηφισμός με μελλοντικές οφειλές του 25% ΦΠΑ Α ́ τριμήνου 2020

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο myTaxisNet, έχουν αναρτηθεί τα ποσά προς συμψηφισμό 25% του ΦΠΑ (Α ́ τριμήνου 2020) με οφειλές, που έχουν καταληκτική ημερομηνία καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020.

Σύμφωνα με το σχετικό από 10.6.2020 δελτίο τύπου της ΑΑΔΕ:

Ο συμψηφισμός με οφειλές από δόσεις ρυθμίσεων Ιουνίου και επόμενων μηνών είναι εφικτός, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους από δόσεις μέχρι και τον Μάιο 2020.

Ειδικά για τον έγκαιρο συμψηφισμό του ΦΠΑ με οφειλές ΦΠΑ Απριλίου, για τις οποίες ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής δήλωσης στις 29 Μαΐου, και με οφειλές από παρακρατούμενους φόρους, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ολοκληρώθηκε την 1η Ιουνίου, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτημα συμψηφισμού μέσω email στη ΔΟΥ τους, μέχρι και την Τετάρτη, 17 Ιουνίου.

Εφόσον έχουν ήδη υποβάλει αίτημα συμψηφισμού με τις οφειλές αυτές, ΔΕΝ απαιτείται νέο αίτημα.

Σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω αιτήματος, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε αυτεπάγγελτο συμψηφισμό, με οφειλές, που έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020.

Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι θα δουν τον συμψηφισμό και το αποτέλεσμά του στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myTaxisNet..

Επισυνάπτεται το σχετικό από 10.6.2020 Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ, που περιέχει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο συμψηφισμού.

Συνημμένα