Συνέχιση δικηγορικής αποχής έως και Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Η συνέχιση της αποχής των δικηγόρων αποφασίσθηκε μέχρι και την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016.

Όπως αναφέρουμε σε προηγούμενη ανακοίνωση μας η Συντονιστική συγκλήθηκε για 2 Μαρτίου.

Leave a reply