Συνέντευξη με τον Dr. Steven Truxal, Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου

  • Θέλετε να διαβάσετε την αγγλική εκδοχή; Εδώ.
    Do you want to read the english version? Right here.

Είμαι η Άρια Ζαφείρη, εκ μέρους του analuseto.gr και θα συζητήσουμε για το Αεροπορικό Δίκαιο και τις επικείμενες συνέπειες του Brexit με τον  Dr. Steven Truxal, Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου και Διευθυντή Προγράμματος του Μεταπτυχιακού Νομικής «Διεθνές Δίκαιο των Επιχειρήσεων». Οι απαντήσεις αποτελούν περίληψη της αρθρογράφου και όχι αυτολεξεί παράθεση του καθηγητή.

A.Z.: Καλησπέρα κύριε Καθηγητά.

S.T.: Καλησπέρα σας.

Ερώτηση: Ο ανταγωνισμός μεταξύ των αεροπορικών εταιριών θεωρείται πολύ σκληρός στις μέρες μας. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη γνώμη σας, αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της δεοντολογίας που διέπει τις επιχειρήσεις (Business Ethics), με σκοπό το οικονομικό κέρδος ή πιστεύετε ότι ο ανταγωνισμός είναι μη σχετικός παράγοντας;

Απάντηση: Κατά τη άποψή μου, ο ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός ιδίως στην βιομηχανία των αεροπορικών μεταφορών η οποία είναι άκρως ανταγωνιστική λόγω του υψηλού κόστους εισόδου/εξόδου των αεροσκαφών και του μηχανικού εξοπλισμού. Από τη δική μου σκοπιά, υπάρχει γενικότερα μια αντίληψη που υποστηρίζει την εύρεση του καλύτερου και εξυπνότερου τρόπου προς επίτευξη οικονομικού οφέλους. Παρόλαυτα, δεν θεωρώ ότι προκύπτουν απαραιτήτως ζητήματα που θίγουν τη δεοντολογία των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, αν η παραβίαση της δεοντολογίας ορίζεται ως αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά, τότε ενδείκνυται να εξετάσουμε την περίπτωση των Η.Π.Α. Βάσει της εμπειρίας μου στον τομέα της έρευνας, η αεροπορική αγορά των Η.Π.Α απελευθερώθηκε θεσμικά το 1978, ενώ η αντίστοιχη αγορά της Ε.Ε. αναδιαρθρώθηκε στα τέλη του 2000. Αν και αρχικώς υπήρχαν ορισμένες επιχειρηματικές στρατηγικές από την πλευρά των Η.Π.Α, η Ε.Ε. κατάφερε να τις αντιμετωπίσει επιτυχώς.

Ερώτηση: Αναφορικά με τους κανονισμούς anti-trust, θα υποστηρίζατε ότι στο πλαίσιο της αεροπορικής βιομηχανίας η νομοθεσία των Η.Π.Α. είναι ουσιωδώς διαφορετική από την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε.; Αν ναι, πως την αξιολογείτε;

Απάντηση: Οι νομοθέτες, οι αρχές επιβολής του νόμου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. έχουν υιοθετήσει διαφορετικές οπτικές πάνω σε πρακτικές anti-trust που συνίστανται στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού μέσω του οποίου οι εταιρίες γίνονται αντι-ανταγωνιστικές. Ως αποτέλεσμα, αυτό είναι επιζήμιο για τον ανταγωνισμό εντός της αγοράς.

Ειδικότερα, οι Η.Π.Α. επικεντρώνονται στο δημόσιο συμφέρον. Επίσης, παρατηρείται μια «εκ των υστερών» προσέγγιση διότι η δράση λαμβάνει χώρα αναδρομικά (εν ολίγοις, όταν έχει ήδη προκληθεί η ζημιά). Αντιθέτως, οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι αρκετά σαφείς σχετικά με τον ορισμό του πρακτικά λειτουργικού ανταγωνισμού και της ευημερίας των καταναλωτών.

Επομένως, υπάρχουν εμφανείς διαφορές επειδή το δημόσιο συμφέρον ορίζεται σε γενικά πλαίσια, ενώ η ευημερία των καταναλωτών είναι σαφώς προσδιορισμένη.

Συμπερασματικά, εντοπίζονται εν γένει δυο διαφορετικές πολιτισμικές αντιλήψεις που επηρεάζουν τους νομοθέτες ως προς τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν το Δίκαιο του Ανταγωνισμού (anti-trust) εντός των Η.Π.Α. και της Ε.Ε.

Ερώτηση:  Παρά το Brexit, το Λονδίνο παραμένει το κυρίαρχο οικονομικό κέντρο της Ευρώπης. Υπάρχουν άμεσες προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν για τις Βρετανικές επιχειρήσεις σχετικά με την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών; Από νομικής πλευράς, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για το μέλλον;

Απάντηση: Η παράδοση της Βρετανίας στην παγκόσμια οικονομία θα έπρεπε να διερευνηθεί σε αυτήν την περίπτωση. Η βιομηχανία των μεταφορών επί παραδείγματι αποτελεί μέρος της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εν λόγω βιομηχανία περιλαμβάνει τις αεροπορικές, ναυτιλιακές και αλιευτικές μεταφορές οι οποίες είναι διεθνικές διότι προωθούν τις μετακινήσεις εκτός συνόρων.

Πιο συγκεκριμένα, η θέση του Η.Β. στην παγκόσμια οικονομία κρίνεται αρκετά ρευστή αυτή τη στιγμή. Ασφαλώς, δεν έχουν συντελεστεί θεσμικές αλλαγές σε νομοθετικό επίπεδο. Στο πολιτικό τοπίο όμως οι Βρετανικές αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρίες θα αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως συντελεστές του Βρετανικού επιχειρηματικού «παιχνιδιού» παρά του Ευρωπαϊκού. Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, βραχυπρόθεσμα αυτό είναι ένα πιθανό πλεονέκτημα για το Η.Β.

Επιπλέον, κατά τη γνώμη μου, νομοθετικά θα χρειαστεί μια διμερής διαπραγμάτευση μεταξύ του Η.Β. και των  άλλων χωρών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των Βρετανικών εταιριών να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και αλλού.  Για την βιομηχανία των αεροπορικών μεταφορών συγκεκριμένα αυτό είναι μείζονος σημασίας.

Ερώτηση: Πιστεύετε ότι το δικαίωμα του Η.Β. να διεξάγει πτήσεις σε ξένες χώρες, παραδείγματος χάριν στον Καναδά, διακυβεύεται ενόψει του  Brexit; Πως κρίνετε τις επερχόμενες αλλαγές;

Απάντηση: Επί του παρόντος, το δικαίωμα του Η.Β. για πρόσβαση στον Καναδά ρυθμίζεται σύμφωνα με την Πολυμερή Συμφωνία Ε.Ε.-Καναδά για τις Αεροπορικές Υπηρεσίες. Λαμβανομένου υπόψη του Brexit, θεωρώ ότι το Η.Β. θα πρέπει είτε να προσαρτηθεί στην προλεχθείσα Συμφωνία της Ε.Ε. με τον Καναδά, είτε να διαπραγματευτεί μια καινούρια συμφωνία.

Εξάλλου, η Ε.Ε. και οι Η.Π.Α. διαπραγματεύτηκαν για 10 χρόνια την ήδη υπάρχουσα Διμερή Συμφωνία «Ελεύθερων Ουρανών». Από τη δική μου οπτική, η συμφωνία αυτή δεν θα είχε επιτευχθεί αν η Ε.Ε. δεν ήταν τόσο μεγάλη, αφού αυτό το χαρακτηριστικό της κατέστησε τη διαπραγματευτική της θέση αρκετά ισχυρή.

Στον αντίποδα, η θέση του Η.Β. συγκριτικά με τους Αμερικανούς ομολόγους του θα είναι διαφορετική εφόσον το πρώτο είναι μια σχετικά μικρή αγορά. Κατ’ επέκταση, στην βιομηχανία των αεροπορικών, ναυτιλιακών και αλιευτικών μεταφορών η φωνή του Η.Β. δεν θα είναι τόσο ηχηρή όσο κάποιοι θα ήθελαν να πιστεύουν.

Ερώτηση: Ποια η επίδραση του Brexit στη βιομηχανία των επιχειρήσεων στο Η.Β.; Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιες μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στο Η.Β. και στις διεθνείς επιχειρήσεις, και φυσικά στην ευρύτερη οικονομία του Η.Β.;

Απάντηση: Θα χρειαστεί θέσπιση περαιτέρω κανονισμών και επαναπροσδιορισμός σε οικονομικό επίπεδο. Το Η.Β. θα δεχτεί τους υπάρχοντες ευρωπαϊκούς νομούς ή θα τους επανεξετάσει. Σε κάθε περίπτωση, οι νομοθέτες, οι πολιτικοί και οι δικηγόροι θα κληθούν να αναλάβουν μεγάλο φόρτο εργασίας. Επιπροσθέτως, αναμένω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το νομοθετικό πλαίσιο ίσως προσθέσει αβεβαιότητα στον τομέα των επιχειρήσεων, η οποία βραχυπρόθεσμα θα έχει επιπτώσεις στη Βρετανική οικονομία.

Ακόμη περισσότερο, οι παρούσες συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές καθώς η λίρα Αγγλίας είναι αρκετά αδύναμη, οι τιμές των αγαθών έχουν ανέβει οπότε παρατηρείται μεγάλος πληθωρισμός και οι μισθοί δεν αυξάνονται πλέον με τους ίδιους ρυθμούς. Συνεπώς, οι καταναλωτές θα νιώσουν επιβαρυμένοι  και ίσως βρίσκονται σε χειρότερη θέση από πριν. Αργότερα πάντως, η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί.

Ωστόσο, δεν θα υπάρξουν προς το παρόν νέες σοβαρές επιπτώσεις όσον αφορά στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Οι δικηγόροι στο Η.Β. από την άλλη δείχνουν αρκετά ενθουσιασμένοι με τις προοπτικές και τις δυνατότητες που το Brexit πρόκειται να επιφέρει στο δικηγορικό επάγγελμα, καθόσον θα έχουν περισσότερη δουλειά. Με αυτό το δεδομένο, προβλέπω ότι οι τομείς των νομικών, των δημοσίων υπηρεσιών, της κυβέρνησης και των νομοθετών θα ευδοκιμήσουν.

Ερώτηση: Η παρούσα ελληνική κρίση χρέους εξακολουθεί να επηρεάζει την ελληνική οικονομία. Ένα σημαντικό πρόγραμμα για ιδιωτικοποίηση και αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Σύμβουλοι επιχειρήσεων, νομικές εταιρίες και οικονομικοί ελεγκτές από το Η.Β. συμμετέχουν στην πρώτη φάση της ιδιωτικοποίησης. Ακόμη σημαντικότερο το γεγονός ότι Βρετανικές εταιρίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων των  Vodafone, Dixons, Marks & Spencer, British Airways και Astra Zeneca, ενώ περίπου 35.000 Βρετανοί πολίτες ζουν στην Ελλάδα. Θεωρείτε ότι οι δυσμενείς συνθήκες της ελληνικής αγοράς επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα των παραπάνω εταιριών;

Απάντηση: Εφόσον οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και χρέη σε μια ξένη χώρα, υπάρχει ο κίνδυνος της έκθεσης. Επομένως, η συμμετοχή των Βρετανικών εταιριών στην ελληνική αγορά θα τις επηρεάσει.

Ομολογουμένως, οι συγκεκριμένες εταιρίες ανέλαβαν αυτό το ρίσκο σε μια περίοδο που το Ευρώ ήταν αρκετά πιο αδύναμο από τη Λίρα. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, έχουν εμπλακεί σε ένα ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω των διακυμάνσεων στους συναλλαγματικούς δείκτες. Για το λόγο αυτό, πιθανολογώ ότι αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται πιο εκτεθειμένες από ό,τι ήταν προηγουμένως.

Ερώτηση: Ενόψει της νέας κατάστασης που έχει διαμορφωθεί από το Brexit, ποιες επιπτώσεις αναμένονται για τις Βρετανικές επιχειρήσεις οι οποίες επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα σε κράτη-μέλη της Ε.Ε.;

Απάντηση: Κατ’ αρχάς, το Ευρώ και η Λίρα θα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις τα ερχόμενα χρόνια. Ίσως μετά το  Brexit το Η.Β. να μην έχει επίδραση στην κατεύθυνση της Ε.Ε. σχετικά με τη διαχείριση της οικονομικής διάσωσης των επιχειρήσεων και τα λοιπά οικονομικά ζητήματα. Με αυτό το γνώμονα, οι Βρετανικές επιχειρήσεις θα είναι πιο εκτεθειμένες κάτω από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό διότι δεν θα προστατεύονται πλέον από το Βρετανό νομοθέτη.

Μολονότι η Βρετανία δεν θα μπορεί να επηρεάσει την απόφαση μιας ιδιωτικής εταιρίας να επενδύσει σε αγορές εντός της Ε.Ε., η συγκεκριμένη επιχείρηση θα πρέπει σαφώς να αναλογιστεί αν θα υπάρξουν επιπλέον έξοδα από ένα τέτοιο επιχειρηματικό «άνοιγμα» ή αν θα είναι εφικτό να προσλάβει Βρετανούς υπαλλήλους στη διοίκησή της.

A.Z.: Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε.

S.T.: Σας ευχαριστώ και εγώ.

Μετάφραση, Επιμέλεια κειμένου: Άρια Ζαφείρη

Aria Zfr

I'm the creator of my own bliss.

1 comment

Leave a reply