Συνεργασία ΔΣΑ-Δικηγορικού Συλλόγου Μαδρίτης για απασχόληση Δικηγόρων σε θέματα προσφυγικού Δικαίου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                              13/2/2017

Ανακοινώνεται ότι μετά από σχετικές συζητήσεις και στο πλαίσιο των καλών σχέσεων συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με άλλους Ευρωπαϊκούς Συλλόγους μέσω του CCBE στη βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της κοινής ευαισθητοποίησής μας σε θέματα που άπτονται γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και  θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Μαδρίτης αποφάσισε να στηρίξει, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, πρόγραμμα παροχής νομικής συνδρομής σε πρόσφυγες που βρίσκονται σε καταυλισμούς της περιοχής της Αθήνας. Συγκεκριμένα, θα απασχοληθούν δέκα (10) δικηγόροι Αθηνών, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών, με μηνιαία αμοιβή για τον καθένα πεντακοσίων (500) ευρώ).

Η χρηματοδότηση για την καταβολή της κατά τα ανωτέρω αμοιβής θα παρασχεθεί  κατά 100% από τον Δικηγορικό Σύλλογο Μαδρίτης, ο οποίος θα υποστηριχθεί για τον σκοπό αυτό από τον Δήμο της Μαδρίτης. Η προετοιμασία και η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει υπό την εποπτεία και την ευθύνη του ΔΣΑ.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με την απασχόληση των δικηγόρων που θα επιλεγούν, καθώς και για τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής τους.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.