Συνεργασία με Δικηγόρους παρ’ Εφέταις και παρ’ Αρείω Πάγω ζητά η ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία

Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ-Δικηγορική Εταιρεία" (www.kremalis.gr) προσφέρει δυνατότητες συνεργασίας με Δικηγόρους παρ’ Εφέταις και παρ’ Αρείω Πάγω.
Επιθυμητά προσόντα: Εμπειρία στο Εργατικό, Ασφαλιστικό ή Διοικητικό Δίκαιο, μεταπτυχιακές σπουδές, χειρισμός υποθέσεων αλλοδαπής.
Αποστολή βιογραφικών στο email: info@kremalis.gr