ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ν. ΚΑΤΣΕΛΗ

Ζητείται συνάδελφος με πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών (νόμος Κατσέλη) για συνεργασία σε σχετική υπόθεση τηλ.

e-mail: pano_papa@yahoo.gr