ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΣΤΑ 100 ΕΥΡΩ

Συνταγματική, νόμιμη και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε η μεγάλη αύξηση (από 10 σε 100 ευρώ) του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου που επισυνάπτεται με την κατάθεση των μηνύσεων και η αύξηση του τέλους της πολιτικής αγωγής (από 10 σε 50 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι με σχετικά νομοθετήματα έγινε η αύξηση του παραβόλου που θα πληρώνει κάθε πολίτης όταν καταθέτει μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία ή σε αστυνομικό τμήμα (δεν απαιτείται η κατάθεση τέτοιου παραβόλου, όταν αυτή η μηνυτήρια αναφορά αφορά εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και τα εγκλήματα της ενδοοικογενειακής βίας). Παράλληλα, αναπροσαρμόστηκε το τέλος πολιτικής αγωγής (άρθρο 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

Το θέμα κρίθηκε από το Β' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο απέρριψε την προσφυγή 10 περιφερειακών Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, το παράβολο κατά την κατάθεση των μηνύσεων και το τέλος πολιτικής αγωγής δεν αποτελούν φορολογικά βάρη κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος, που καθορίζει τον ορισμό του φόρου, καθώς «έχουν τον χαρακτήρα δικαστικών τελών με σημαντικά στοιχεία ανταποδοτικότητας». Έτσι, απορρίφθηκε ο ισχυρισμός των Δικηγορικών Συλλόγων ότι το επίμαχο παράβολο αποτελεί φόρο.

Μάλιστα, κατά το ΣτΕ (και κατά τη σχετική εισηγητική έκθεση) το παράβολο της μηνύσεως στοχεύει «στον περιορισμό του μεγάλου όγκου αστήρικτων και προπετών μηνύσεων», ενώ το μεγαλύτερο μέρος του παραβόλου καταλήγει στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) για τους σκοπούς του (κατασκευή και συντήρηση δικαστικών κτιρίων, κ.λπ.).

Πηγή : Εφημερίδα των Συντακτών, Μαρία Δήμα.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply