Σύστημα ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης και σύστημα κατάθεσης δικογράφων

*του Νίκου Σπανού, Δικηγόρου δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου

Κάνω μία σύγκριση του συστήματος ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης και του συστήματος κατάθεσης δικογράφων και προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν πιο απλός.

-----

1)Αναφορικά με τη λειτουργία του gov.gr

Στο gov.gr η διαδικασία ταυτοποίησης του χρήστη έχει ως εξής:

με το username και τον κωδικό Taxis εισερχόμαστε στην ιστοσελίδα του gov.gr η οποία είναι ασφαλής ιστοσελίδα φέρει μάλιστα το χαρακτηριστικό https το οποίο αποδεικνύει ότι η μεταδοση δεδομένων από τον υπολογιστή του χρήστη στον υπολογιστή της ιστοσελίδας ειναι ασφαλής και πολύ δύσκολα μπορεί να παραβιαστεί ώστε να αλλοιωθούν τα δεδομένα τα οποία μεταδίδονται

Συνεπώς από τη στιγμή που κάνουμε Login στην ιστοσελίδα gov.gr το σύστημα θεωρεί ότι κάθε πράξη που κάνουμε στο περιβάλλον της ιστοσελίδας αυτής γίνεται από το φορέα του αντίστοιχου username και password Taxis.

Εφόσον έχει διασφαλιστεί η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων από τον υπολογιστή του χρήστη στον server του gov.gr κάθε πληροφορία που καταγράφεται στην ιστοσελίδα τεκμαίρεται ότι έχει ως “γράφοντα” τον φορέα του εκάστοτε username .

Το παράδειγμα της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης μέσω του gov.gr.

Για την κατάρτιση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης ο εξουσιοδοτών αφού εισέλθει με το username και τον κωδικό του taxis στην ιστοσελίδα gov.gr συμπληρώνει την φόρμα με τα στοιχεία του και με τα στοιχεία του εξουσιοδοτούμενου καθώς και το κείμενο που θέλει να περιέχει η εξουσιοδότηση, στη συνέχεια δε υποβάλλει τα στοιχεία αυτά στο gov.gr και το pdf που δημιουργείται, στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτούμενου καθώς και το κείμενο της εξουσιοδότησης εκτυπώνεται από το χρήστη και χρησιμοποιείται στις δημόσιες υπηρεσίες. Ο κωδικός QR που έχει πάνω το εκτυπωμένο pdf χρησιμοποιείται για να ελέγχθει ότι όντως το εκτυπωμένο κείμενο αντίστοιχει στο κείμενο της εξουσιοδότησης που βρίσκεται αποθηκευμένο στην ιστοσελίδα gov.gr και φυλάσσεται για 30 ημέρες.

"Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του." οπως χαρακτηριστικά αναφέρει το gov.gr

Eδώ βλέπουμε λοιπόν ότι εφόσον διασφαλίζεται η ασφάλεια στην μετάδοση δεδομένων από τον χρήστη στην ιστοσελίδα το αυτόματα παραγόμενο έγγραφο από την ιστοσελίδα είναι πολύ δύσκολο να παραβιαστεί αφού υπάρχει το περιεχόμενο του καταχωρημένο στον υπολογιστή της ιστοσελίδας το οποίο μπορεί να το αντιπαραβάλλουμε με το εκτυπωμένο αντίγραφο που προσκομίζεται σε μία δημόσια υπηρεσία.

Εδώ ουσιαστικά δεν μεσολαβεί κάποιος τρίτος άνθρωπος πλην του ίδιου του χρήστη ο οποίος θα καταχωρίσει τα στοιχεία στην ιστοσελίδα ενώ είναι αυτοματοποιημένη η διαδικασία παραγωγής του εγγράφου που ζητεί ο χρήστης, χωρίς την παρεμβολή τρίτου.

2)Τώρα ερχόμαστε στο σύστημα κατάθεσης δικογράφων μέσα από την ιστοσελίδα της ολομέλειας.

Η κατάθεση του δικογράφου ακολουθεί την εξής διαδικασία:

Πρώτα ο δικηγόρος εισάγει το username και το password του στην ιστοσελίδα της ολομέλειας.

Μέσα στο περιβάλλον της ιστοσελίδας της ολομέλειας ο δικηγόρος μπορεί να καταθέσει το δικόγραφο στο αντίστοιχο δικαστήριο αφού πρώτα εκδώσει το γραμμάτιο που αντιστοιχεί στο δικόγραφο που θέλει να καταθέσει.

Αφού εκδοθεί το σχετικό γραμμάτιο η ιστοσελίδα της ολομέλειας αυτόματα ανακατευθύνει τον δικηγόρο - χρήστη στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου δικαστηρίου στο οποίο θα κατατεθεί το δικόγραφο.

Εχοντας πλέον εισέλθει στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου ο δικηγόρος αφού συμπληρώσει στη φόρμα της ιστοσελίδας τα στοιχεία που του ζητούνται ανεβάζει, όπως λέμε, το δικόγραφο του σε μορφή pdf. Δηλαδή αποστέλλεται από τον υπολογιστή του ένα αρχείο στο οποίο περιέχει δεδομένα.

Προκειμένου το αρχείο αυτό να μην αλλοιωθεί ο δικηγόρος θα πρέπει να το υπογράψει ψηφιακά, όπως λέμε, ώστε να διασφαλιστεί ότι εάν γίνει κάποια αλλοίωση στο αρχείο αυτό αυτή θα μπορεί να ανευρεθεί.

Η διαδικασία της έκδοσης του γραμματίου και της κατάθεσης δικογράφου που περιέγραψα παραπάνω γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον των ιστοσελίδων https που υποστηρίζεται από την σελίδα της ολομέλειας και του εκάστοτε δικαστηρίου

Τα δεδομένα λοιπόν που εισάγει ο δικηγόρος στις φόρμες που συμπληρώνει όπως το αρμόδιο δικαστήριο, την δικαστική διαδικασία που τον αφορά, το όνομα του ενάγοντα ή του εναγομένου και οι επιλογές που κάνει ανάλογα με τη δικάσιμο που επιθυμεί, διασφαλίζεται ότι δεν θα αλλοιωθούν ή υποκλαπούν κατά τη μετάδοση τους από τον υπολογιστή του δικηγόρου στους υπολογιστές των εν λόγω ιστοσελίδων

Τι γίνεται όμως με το αρχείο pdf που περιέχει το δικόγραφο του δικηγόρου;

Αφού λοιπόν ανέβει το δικόγραφο στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου ο αρμόδιος Γραμματέας κατεβάζει το δικόγραφο αυτό στον υπολογιστή του.

Αφού συντάξει την σχετική πράξη κατάθεσης και προσδιορισμού δικασίμου αποστέλλει στο e-mail του δικηγόρου το αρχείο pdf του δικογράφου αυτή τη φορά και με τη δική του ψηφιακή υπογραφή ώστε αυτό να έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου [ από αυτό που βρίσκεται στο αρχείο του δικαστηρίου] ώστε να το χρησιμοποιήσει περαιτέρω ο δικηγόρος λ.χ. για την επίδοση του στον αντίδικο.

Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε λοιπόν ότι ένα αρχείο pdf ουσιαστικά αλλάζει χέρια. Δηλαδή φεύγει από τον χρήστη που το έχει καταρτίσει και αποστέλλεται σε έναν αλλο χρήστη, εδώ τον γραμματέα του δικαστηρίου [ο οποίος με τα κατάλληλα προγράμματα μπορεί να επέμβει στο αρχείο αυτό και να το αλλοιώσει εκτός εάν αυτό είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, οπότε τυχόν αλλοίωση του μπορεί να διαπιστωθεί πανεύκολα].

Αν θέλουμε να αποφύγουμε την ψηφιακή υπογραφή του δικογράφου, άρα και την αποστολή ενός αρχείου pdf, τότε θα πρέπει ο δικηγόρος εισερχόμενος στην ιστοσελίδα του δικαστηρίου να συμπληρώνει το κείμενο του δικογράφου σε ειδική φόρμα της ιστοσελίδας ώστε να δημιουργείται αυτοματοποιημένα το αντίγραφο του κατατεθειμένου δικογράφου και να εξαλειφθεί ο κίνδυνος αλλοίωσης του μιας και αυτή η ανταλλαγή των δεδομένων θα γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον https.