ΣτΕ: Νόμιμες οι κατασχέσεις χρημάτων των ΔΟΥ από τους πολίτες

Νόμιμη κρίθηκε η κατάσχεση του ποσού των 22.800 ευρώ από ΔΟΥ που είχε επιδικαστεί στον πολίτη λόγω του τραυματισμού του από στρατιωτικό αυτοκίνητο, που επιδικάστηκε από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Βάση της απόφασης ήταν η εξής:  «από το άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος, το οποίο επιτάσσει τη συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις, σε περίπτωση εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως η οποία υποχρεώνει το Δημόσιο σε συμμόρφωση και εφ' όσον η υποχρέωση αυτή συνίσταται στην καταβολή χρηματικού ποσού, ο ιδιώτης διάδικος δύναται, για την ικανοποίηση της απαιτήσεως του, να χρησιμοποιήσει τα μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του Δημοσίου και, ειδικότερα, να προβεί στην αναγκαστική κατάσχεση ταμειακών διαθεσίμων, χρημάτων δηλαδή του Δημοσίου, στην οικεία οικονομική υπηρεσία» και  ο νόμος 3068/2002 που αναφέρει «στην περιουσία του Δημοσίου, στην οποία και μόνον επιτρέπεται να γίνει αναγκαστική κατάσχεση, περιλαμβάνονται και τα χρηματικά διαθέσιμα του Δημοσίου, ανεξάρτητα από την πηγή από την οποία προέρχονται».

Η απόφαση πήρε αριθμό  819/2015 και  ειδική μνεία γίνεται πως αν υπάρχει κίνδυνος ανατροπής του κρατικού προϋπολογισμού, τότε μπορεί το συνταγματικό δικαίωμα του άρθρου 95 να καμφθεί.

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;