ΣτΕ: «Όχι» στην ανεξέλεγκτη παραχώρηση των αιγιαλών

«Μεμονωμένα, κατά περίπτωση» η εκχώρηση από τους δήμους της χρήσης αιγιαλού και παραλιών σε ιδιώτες σύμφωνα με απόφαση της 7μελους σύνθεσης του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία ακυρώνεται κοινή υπουργική απόφαση του 2010.

Το ΣτΕ με την 3944/2015 απόφασή κρίνει οριστικά, προστατεύοντας στο σύνολο τους  αιγιαλούς, παραλίες και παρόχθιες ζώνες λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, ενώ χαρακτηριστικά σημειώνει ότι η μεταβίβαση από τους ΟΤΑ του δικαιώματος χρήσης παραλίας σε τρίτους, δεν μπορεί να γίνεται συλλήβδην για όλη την Ελλάδα με μία μόνο ΚΥΑ, καθώς αυτό είναι αντίθετο στις Συνταγματικές επιταγές, αλλά και στην νομοθεσία (νόμος 2971/2001).

Το Ανώτατο Δικαστήριο με την υπ. αριθμόν 3944/2015 απόφασή του ακυρώνει την (1038460/2439/Β0010/15.4.2009) Κοινή Απόφαση των υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών περί απευθείας παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ α' βαθμού.

Aria Zfr

I'm the creator of my own bliss.