Την κατάργηση του ΦΠΑ 24% στα νησιά ζητεί με προσφυγή του στο ΣτΕ ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, που απαρτίζεται από 19 Επιμελητήρια της νησιωτικής Ελλάδας.Η προσφυγή του εν λόγω Ομίλου μαζί με ανάλογες που έχουν ήδη κατατεθεί,  θα  συζητηθούν στην Ολομέλεια του ΣτΕ την 16η Σεπτεμβρίου 2016, με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Γεώργιο Βώρο.

Υποστηρίζουν ότι το Σύνταγμα προβλέπει ειδική μεταχείριση για τα νησιά και πως η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά στο 24%, είναι αντίθεση με την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και η  ολοσχερής κατάργηση της ιδιαίτερης και συνταγματικά επιβεβλημένης ειδικής μεταχείρισης των νησιών μαραζώνει τα νησιά και  επιφέρει οικονομική δυσπραγία.