Στο ιρλανδικό δικαστήριο εκ νέου για την υπόθεση Brexit

 

Του Justin Cosgrove

Σύμφωνα με αναφορές, το ιρλανδικό Ανώτατο Δικαστήριο θα δεχτεί μια νέα πρόκληση όσον αφορά το Brexit, αφού δεκάδες χιλιάδες λίρες μεταφέρθηκαν από τις τράπεζες. Η πρόκληση αυτή, προϋποθέτει τον αγώνα ώστε το Άρθρο 50 να μπορεί να ανακληθεί από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί. Βάσει του νόμου της ΕΕ, ένα κράτος-μέλος έχει δύο χρόνια στη διάθεσή του για να εγκαταλείψει την ένωση, αφότου μπει σε εφαρμογή το Άρθρο 50. Η υπόθεση παραπέμπεται ενώπιον της Ιρλανδίας, καθώς ένα κράτος-μέλος της ΕΕ πρέπει να καθοριστεί στη δικαστική αγωγή. Υποστηρίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κομισιόν ίσως να έχουν παραβιάσει το νόμο της ΕΕ σε σχέση με το Άρθρο 50. Αναμένεται το ιρλανδικό δικαστήριο να παραπέμψει την υπόθεση σε ένα ανώτερο δικαστήριο που να λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πλειοψηφία των βρετανών πολιτών ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ στο δημοψήφισμα που διεξάχθηκε. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, προέκταση της βρετανικής δυσαρέσκειας όσον αφορά την ένωση, αψήφησε τις εισηγήσεις των οικονομολόγων και των βρετανών ηγετών, γεγονός που οδήγησε στην παραίτηση του πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον. Ωστόσο, οι συνέπειες αυτής της κίνησης εκτείνονται πολύ πιο πέρα από τη μετανάστευση. Πολλοί πιστεύουν ότι η αποχώρηση αυτή θα επηρεάσει αρνητικά τη βρετανική οικονομία, η οποία πιθανότατα θα αποκοπεί από την ενιαία αγορά της ΕΕ, εκτός αν πραγματοποιηθεί συμφωνία μεταξύ των δύο. Αν και η ψηφοφορία τάχθηκε υπέρ της αποχώρησης, ακόμα δεν έχουν λάβει χώρα νομικές αλλαγές, καθώς η Βρετανία θα πρέπει να κάνει κάποια επιπλέον βήματα για να επιβεβαιώσει την αποχώρησή της. Η ΕΕ έχει θέσει σε κίνηση ένα μηχανισμό για να αποσύρει το Άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας, σύμφωνα με το οποίο ένα κράτος-μέλος «μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την ένωση σε συμφωνία με τις δικές του συνταγματικές απαιτήσεις» και «θα πρέπει να ειδοποιήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την πρόθεσή του». Βάσει του Άρθρου 50, μια χώρα-μέλος μπορεί να βγει από την ΕΕ δύο χρόνια μετά την ειδοποίηση. Μολονότι η Βρετανία μπορεί να παρακάμψει αυτή τη διαδικασία μέσω της ανάκλησης του νόμου περί Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 1972, αυτό ίσως θα έκανε την επίτευξη μιας προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ πιο δύσκολη.

*μετάφραση από την Βαλεντίνα Κούμουλου, προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρας (jurist.org)

Leave a reply