ΤΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 237 ΠΑΡ. 1 ΕΔΑΦ. Β’ ΚΠΟΛΔ.

Του Σωκράτη Τσαχιρίδη,  Δικηγόρου, MSc Business Law & Administration

Είναι γνωστό πως οι αλλαγές που επήλθαν στον ΚΠολΔ με τον ν. 4335/2015 προκάλεσαν μεγάλο ξεσηκωμό στο δικηγορικό κόσμο. Η δικαιολογητική αιτία ήταν κυρίως οι διαφοροποιήσεις που έγιναν στην τακτική διαδικασία και στην διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Στο παρόν θα αναφερθούμε εν συνομία στη νέα διάταξη του άρθρου 237 παρ. 1 εδαφ. β’ ΚΠολΔ, που απαιτεί να προσκομίζονται μαζί με τις προτάσεις, πέρα από όλα τα άλλα (αποδεικτικά μέσα, αποδεικτικά επίδοσης και λοιπά διαδικαστικά έγγραφα) και τα πληρεξούσια έγγραφα που νομιμοποιούν τους υπογράφοντες δικηγόρους. Ειδικότερα, η ως άνω διάταξη αναφέρει ότι μέσα στην προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων (100 μέρες από την κατάθεση της αγωγής) πρέπει να εισφέρονται από τους δικηγόρους και τα πληρεξούσια έγγραφα προς αυτούς κατά το άρθρο 96. Η πρώτη σκέψη που κάνει ο μέσος νομικός, διαβάζοντας αυτή τη διάταξη είναι "χρειάζεται το πληρεξούσιο έγγραφο να έχει συνταχθεί από συμβολαιογράφο (άρα και άλλα έξοδα)";

Όμως, για να ερμηνεύσουμε ορθώς την κρίσιμη διάταξη πρέπει να προσφύγουμε και στο άρθρο που παραπέμπει, ήτοι το άρθρο 96 ΚΠολΔ. Σύμφωνα με αυτό, η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή εκείνου που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή άλλη αρμόδια αρχή ή δικηγόρο. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω επιλογές  εισάγονται  με διαζευτικούς συνδέσμους (είτε, είτε) μας δίνει ευθέως τη δυνατότητα να επιλέξουμε οποιαδήποτε από αυτές, καθώς αναπτύσσουν ισοδύναμη ενέργεια. Συνεπώς, δεν είναι απαραίτητο το πληρεξούσιο έγγραφο που νομιμοποιεί τους δικηγόρους να περιβληθεί το συμβολαιογραφικό τύπο. Αρκεί μία απλή εξουσιοδότηση του εντολέα προς το δικηγόρο, η οποία, ωστόσο πρέπει να βεβαιωθεί από κάποια δημόσια αρχή (ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα). Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο τα δικαστήρια θα δέχονται εξουσιοδοτήσεις, όπου το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα θα βεβαιώνεται από άλλο δικηγόρο. Ναι μεν η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται στους δικηγόρους κατά ρητή επιταγή του νομοθέτη, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές, που ορισμένες αρχές ή πιστωτικά ιδρύματα έχουν ζητήσει για την διενέργεια πράξεων από το δικηγόρο για λογαριασμό του πελάτη του εξουσιοδότηση στην οποία το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται από δημόσια αρχή και όχι από άλλο δικηγόρο. Βάσει της γραμματικής ερμηνείας του άρθρου 96 παρ. 1 ΚΠολΔ, ορθότερο θα ήταν οι εξουσιοδοτήσεις με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δικηγόρο να αντιμετωπίζονται ισάξια και εντελώς ισότιμα με αυτές που γίνονται από τις δημόσιες αρχές. Πάρα ταύτα, αν δεν θέλετε να βρεθείτε προ εκπλήξεως, θα έλεγα να στείλετε τον πελάτη σας, πριν καταθέσετε τις προτάσεις σας, να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής που θέτει στην εξουσιοδότηση που σας νομιμοποιεί, σε κάποιο ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

Κλείνοντας θα θέλαμε να πουμε πως ευχόμαστε σε όλους τους δικηγόρους καλό κουράγιο, καθώς ο κλάδος δέχεται συνεχόμενα χτυπήματα. Εκεί που η εφαρμογή του νέου ΚΠολΔ ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξαφνικά ξεπετάχτηκε το ασφαλιστικό, που αποτελεί ταφόπλακα. Όμως, εδώ είμαστε. .

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

Leave a reply