ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ NOMOPOLIS– ΕΝΑΡΞΗ 7/9

Ταχύρρυθμα τμήματα προετοιμασίας για πλήρη κάλυψη της κρίσιμης ύλης για τις εξετάσεις ασκουμένων-εξετάσεις επάρκειας πτυχιούχων εξωτερικού για τις εξετάσεις του Οκτωβρίου 2016.

Έναρξη 7 Σεπτεμβρίου, λήξη 20 Οκτωβρίου

Δηλώσεις συμμετοχής: nomopolis.edu@gmail.com (με θέμα «σεμινάρια ασκουμένων» και τα σεμινάρια που επιθυμείτε)

Προσφερόμενα σεμινάρια:

– Δημοσίου δικαίου, 6 τρίωρες εισηγήσεις (πρόγραμμα εισηγήσεων εδώ), κόστος 120€

Εισηγητές: Κ. Δεδελετάκης, δικηγόρος D.E.A, Φ. Παλαμιώτης, δικηγόρος ΜΔΕ

– Πολιτικής Δικονομίας, 6 τρίωρες εισηγήσεις (πρόγραμμα εισηγήσεων εδώ), κόστος 120€

Εισηγητής: Λ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M, Dipl. ADR

– Αστικού δικαίου, 6 τρίωρες εισηγήσεις (πρόγραμμα εισηγήσεων εδώ), κόστος 120€

Εισηγητής: Σπ. Κακατσάκης, δικηγόρος Δ.Ν.

– Εμπορικού δικαίου, 4 τρίωρες εισηγήσεις (πρόγραμμα εισηγήσεων εδώ), κόστος 100€

Εισηγητής: Σπ. Κακατσάκης, δικηγόρος Δ.Ν.

– Ποινικού δικαίου & ποινικής δικονομίας, 6 τρίωρες εισηγήσεις (πρόγραμμα εισηγήσεων εδώ), κόστος 120€

Εισηγήτρια: Ειρήνη Μακρυκώστα, δικηγόρος Μ.Δ.Ε

– Κώδικας Δικηγόρων & Κώδικας Δεοντολογίας, 1 τρίωρη εισήγηση (Σάββατο 15/10, πρόγραμμα εισήγησης εδώ), κόστος 20€

Εισηγητής: Λ. Αθανασόπουλος, δικηγόρος LL.M, Dipl. ADR

~~~~~~~~~

Κόστος πλήρους «πακέτου» σεμιναρίων: 500€

Σημ.:Η διδασκαλία έχει στόχο να δώσει μια συνολική εποπτεία της εξεταστέας ύλης με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των σχετικών κλάδων του δικαίου και συνοδεύεται από πλήρες και περιεκτικό εκπαιδευτικό υλικό.

Leave a reply