Τακτικές Χειραγώγησης της χρηματιστηριακής αγοράς

Το ζήτημα έχει απασχολήσει νομικούς και οικονομολόγους, υπό την σημερινή του μορφή ήδη από την περίοδο που για πρώτη φορά δημιουργήθηκε οργανωμένη αγορά. Η τιμή μιας μετοχής εξαρτάται από την ζήτηση και την προσφορά της μετοχής, τις εκτιμήσεις και τις ελπίδες των επενδυτών για την πορεία της μετοχής και την πληροφοριακή αξιοπιστία που παρέχεται στους επενδυτές ∙ βέβαια αυτό σε ιδανικές συνθήκες.

Δεν είναι σπάνια τα φαινόμενα σε προσπάθειες ιδίου οφέλους ορισμένοι επιτηδευματίες δημιουργούν τεχνητή αύξηση της τιμής της επιθυμητής μετοχής, είτε με μεθοδευμένες κινήσεις είτε με εκμετάλλευση της προνομιακής τους θέσης. Έτσι αψηφούνται αξίες όπως η διεξαγωγή συναλλαγών επί ίσοις όροις, οπότε και κατ’επέκταση η συναλλαγματική ασφάλεια.

Ενδεικτικά :

Διαμόρφωση τιμής στο κλείσιμο : Από τις πλέον πιο πολυσυζητημένες μορφές χειραγώγηση είναι η αύξηση της ζήτησης στο κλείσιμο της αγοράς, ώστε να δοθεί ένα θετικό μήνυμα για την συγκεκριμένη μετοχή, με αποτέλεσμα την παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού.

Ψευδής υποκίνηση ενδιαφέροντος : Συντονισμένες κινήσεις αγοράς και πώλησης μετοχών που εισάγονται ταυτόχρονα ή σχεδόν αμέσως ,στην ίδια τιμή και ποσότητα από διαφορετικούς όμως φορείς που προκαλεί την εντύπωση πως η μετοχή αποκτά ενδιαφέρον στον επενδυτικό κόσμο

Ψευδής υποκίνηση ενδιαφέροντος νο 2 : Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος έχει να κάνει με την εισαγωγή εντολών σε μεγάλο όγκο οι οποίες όμως δεν στοχεύουν στην καλύτερη τιμή ( best-bid ask) αλλά εμφανίζονται στην αγορά.Στην πραγματικότητα η εντολή θα ανακληθεί , δεν θα εκτελεσθεί όμως θα πλασθεί η ψευδής εικόνα ότι υπάρχει ζήτηση για την μετοχή, παρότι η εντολή θα ακυρωθεί.

Άτυπο Market making : Μια χρηματιστηριακή εταιρεία μέσω συγκεκριμένων κωδικών διεξάγει καθημερινώς συναλλαγές με συγκεκριμένη μετοχή ή ομάδα μετοχών προκειμένου να προσφέρει στήριξη και τη διατήρηση της σε (προ)καθορισμένα επίπεδα.

Μέθοδος «γύρισμα» : Χαλαρά συντονισμένες αντίστροφες συναλλαγές μεταξύ ομάδας ατόμων που η μετοχή ξεκινάει από κάποιον , μεταπηδά σε κάποιον άλλο και επιστρέφει στον πρώτο , κ.ο.κ. Λόγου χάρη αν έχουμε τους επενδυτές Χ, Ψ, Ω ο Χ πουλάει στον Ψ, ο Ψ στον Ω και ο Ω στον Χ κ.ο.κ. ώστε να δημιουργηθεί η επίπλαστη εντύπωση της ζήτησης της μετοχής.

 Offshore : Δεν αποτελεί ακριβώς τυποποιημένη μέθοδος, παρότι συνηθίζεται ο βασικός μέτοχος μιας εταιρείας να χρησιμοποιεί offshore εταιρίες που ο ίδιος συνέστησε και μέσω μεθοδευμένων συναλλαγών να προκύπτει η άνοδος της τιμής της .[1]

______________________________________________________________________________________________

[1] Αρχικά γίνονται μεγάλες αγορές μετοχών του ύψους των 3%-5% ενώ μετά την πρώτη συνεδρία συνεχίζει με μικρότερες αγορές.